Tạ Hương Thảo

Tạ Hương Thảo
Chuyên gia về Đổi mới sáng tạo tạo tác động
Tóm tắt: 
Trainer in Impact Innovation; Startup coach in impact model, impact model alignment with business model
Lĩnh vực chuyên môn: 
Phát triển, Đổi mới sáng tạo, Tác động

Chuyên gia

Chuyên gia về Đổi mới sáng tạo tạo tác động
Chuyên gia marketing trực tuyến và đổi mới mô hình kinh...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Nhà sáng lập Angel4Us
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup