Chương trình

Thứ ba, Tháng 4 30, 2019 - 23:30
Không gian Đọc Đổi mới sáng tạo (Innovation Read Space - IRS) ra đời dưới sự...
Thứ ba, Tháng 4 30, 2019 - 23:14
 Chương trình Phát triển mạng lưới nhà đầu tư Việt Nam (Vietnam Investor Network Development - VIND) nằm trong nỗ lực thực hiện sứ...
Thứ ba, Tháng 4 2, 2019 - 10:59
RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH IRCI THAY THẾ IPN  Thử nghiệm từ năm 2018, IPN ra đời nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động đổi...
Thứ sáu, Tháng 8 31, 2018 - 13:23
Nhờ thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên phong phú, Việt Nam có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực Thực phẩm chưa hề được khai phá. Với định hướng trở...