Lựa chọn của KisStartup

Thứ sáu, Tháng 2 9, 2024 - 21:46
Trong giờ phút chuyển giao từ năm cũ sang năm mới Giáp Thìn, KisStartup muốn giới thiệu cùng các...
Thứ tư, Tháng 1 31, 2024 - 09:12
KisStartup và KisImpact xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm Newsletter tháng 1. 2024 với chủ đề: Sáng...
Thứ hai, Tháng 1 29, 2024 - 13:26
Tương lai của các giải pháp kéo dài tuổi thọ cho phụ nữ Tác giả: Sophie Gray Nguồn: The Oxford...
Thứ hai, Tháng 1 29, 2024 - 13:05
Top 5 thị trường Femtech lớn nhất thế giới Nguồn: https://www.360researchreports.com/global-...
Thứ sáu, Tháng 1 12, 2024 - 14:56
Người dịch: Tạ Hương Thảo Nguồn: Olivier Leclerc, Michelle Suhendra, and Lydia The, McKinsey (2022...
Thứ sáu, Tháng 1 12, 2024 - 14:33
TOP 10 CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÁNG TẠO NHẤT Nguồn: Adam Bluestein, Fast Company (2022)...
Thứ hai, Tháng 11 15, 2021 - 16:52
Là báo cáo việc làm Fintech đầu tiên trên thế giới, chúng tôi đã nêu bật những phát hiện chính...
Thứ bảy, Tháng 7 3, 2021 - 20:45
Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích công nghệ tài chính hoặc fintech để thúc đẩy một xã hội không...
Thứ năm, Tháng 1 28, 2021 - 11:55
Bài viết của IMF - Sự nổi lên của tiền số do Tobias Adrian Tommaso và Mancini-Griffoli thực hiện...