Giới thiệu sách

Thứ hai, Tháng 11 6, 2023 - 16:50
Quỹ ICM Falk, phối hợp với KisImpact, tự hào công bố chương trình giảng dạy MIỄN PHÍ của chúng tôi...
Thứ hai, Tháng 12 5, 2022 - 22:46
Cuốn sách Đổi mới sáng tạo Tập đoàn - Khởi nghiệp giới thiệu các trường hợp nghiên cứu về các tập...
Thứ ba, Tháng 4 19, 2022 - 11:32
Trong khi xu hướng liên ngành, phần cứng thông minh, công nghệ phục vụ giải quyết các vấn đề môi...
Thứ ba, Tháng 12 22, 2020 - 20:12
Báo cáo về Fintech Việt Nam 2020 do FintechNews.sg cung cấp mang lại bức tranh toàn cảnh fintech...
Thứ ba, Tháng 5 26, 2020 - 11:13
Các thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, thủy sản lần lượt vẫn là Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, ASEAN...
Thứ ba, Tháng 3 10, 2020 - 22:29
Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển...
Thứ ba, Tháng 3 10, 2020 - 22:21
Theo Báo cáo "Kinh tế Internet Đông Nam Á 2018" do Google - Temasek thực hiện và công bố, tốc độ...
Thứ tư, Tháng 5 16, 2018 - 11:11
Điều khó khăn nhất không phải trở thành công ty tuyệt vời mà TỪ BỎ những điều tốt hay tầm thường để...
Thứ hai, Tháng 5 7, 2018 - 17:50
Sức mạnh của sự tập trung đến từ sự đơn giản hóa mọi thứ. Đơn giản hóa không có nghĩa là hời hợt,...