Đổi mới Sáng tạo Doanh nghiệp

Thứ ba, Tháng 4 30, 2019 - 22:16
Tài trợ cho đổi mới sáng tạo giúp doanh nghiệp/tập đoàn đưa giá trị của mình đến gần hơn với thế giới startup và...
Thứ ba, Tháng 4 30, 2019 - 22:03
Ươm tạo và tăng tốc trong nội bộ doanh nghiệp trở thành một xu hướng quan trọng nhằm gia tăng năng lực...
Thứ ba, Tháng 4 30, 2019 - 21:50
Đổi mới sáng tạo nội bộ hiệu quả cần bắt đầu từ cung cấp cho mỗi thành viên trong tổ chức những công cụ, kiến thức mới và...
Thứ ba, Tháng 4 30, 2019 - 17:45
Với việc thiết kế dịch vụ tìm kiếm dự án khởi nghiệp sáng tạo chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp, các...
Chủ nhật, Tháng 4 1, 2018 - 00:30
Ý tưởng ra đời HiTech Konec là tạo một không gian kết nối thực chất và sâu sắc giữa hiểu biết chuyên môn của các chuyên gia hàng đầu + Những doanh...