Phan Đình Tuấn Anh

Phan Đình Tuấn Anh
Nhà sáng lập Angel4Us
Tóm tắt: 
Nhà đầu tư, Huấn luyện viên đổi mới sáng tạo, Cố vấn khởi nghiệp, Đào tạo & Huấn luyện Khởi nghiệp tinh gọn. Đồng sáng lập chuỗi sự kiện FailSmart. Đồng tác giả Cẩm nang Pháp lý cho Khởi nghiệp và Blog Search & Execute. Sáng lập Angel4Us. Là 1 trong 12 huấn luyện viên đổi mới sáng tạo được Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP) cấp chứng chỉ. Xem thêm tại http://www.angels4.us/

Chuyên gia

Chuyên gia về Đổi mới sáng tạo tạo tác động
Chuyên gia marketing trực tuyến và đổi mới mô hình kinh...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Nhà sáng lập Angel4Us
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup