Phạm Thanh Hằng

Phạm Thanh Hằng
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Tóm tắt: 
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội. Hoàn thành chương trình đào tạo HLV khởi nghiệp tại KisStartup. Sáng lập và vận hành Hằng Mun IELTS. Thành viên nghiên cứu chính sách nghiên cứu Cơ chế để cải thiện các mô hình tài chính cho khởi nghiệp (Mechanisms to improve financial models for startups) theo đặt hàng của Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP)

Chuyên gia

Chuyên gia về Đổi mới sáng tạo tạo tác động
Chuyên gia marketing trực tuyến và đổi mới mô hình kinh...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Nhà sáng lập Angel4Us
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup