Phạm Thị Mai

Phạm Thị Mai
Chuyên gia marketing trực tuyến và đổi mới mô hình kinh doanh số cho DN khởi nghiệp, DN vừa và nhỏ
Tóm tắt: 
Quản lý chương trình tăng tốc số (DAP) tại KisStartup từ năm 2020
Lĩnh vực chuyên môn: 
Marketing trực tuyến, Kinh doanh số, Đổi mới mô hình kinh doanh

Chuyên gia

Chuyên gia về Đổi mới sáng tạo tạo tác động
Chuyên gia marketing trực tuyến và đổi mới mô hình kinh...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Nhà sáng lập Angel4Us
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup