Nguyễn Đặng Tuấn Minh

Nguyễn Đặng Tuấn Minh
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup
Tóm tắt: 
Chuyên gia về quản trị doanh nghiệp số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Là 1 trong 12 huấn luyện viên đổi mới sáng tạo được Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP) cấp chứng chỉ. Tác giả cuốn sách “Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo – Tư duy và Công cụ” (2017). Năm 2018, bà được Bộ ngoại giao Mỹ lựa chọn là 1 trong 16 lãnh đạo nữ toàn cầu tham gia chương trình FORTUNE - U.S. DEPARTMENT OF STATE GLOBAL WOMEN’S MENTORING PARTNERSHIP cùng với đại diện từ 13 quốc gia khác trên thế giới (chi tiết)

Chuyên gia

Chuyên gia về Đổi mới sáng tạo tạo tác động
Chuyên gia marketing trực tuyến và đổi mới mô hình kinh...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Nhà sáng lập Angel4Us
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup