Đinh Xuân Hương

Đinh Xuân Hương
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Tóm tắt: 
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO. Online marketing, Quản trị doanh nghiệp số.

Chuyên gia

Chuyên gia về Đổi mới sáng tạo tạo tác động
Chuyên gia marketing trực tuyến và đổi mới mô hình kinh...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Nhà sáng lập Angel4Us
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup