Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học Ngoại Thương
Tóm tắt: 
Giảng viên Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Giảng viên về Khởi nghiệp tinh gọn được Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) cấp chứng nhận- TOT2

Chuyên gia

Chuyên gia về Đổi mới sáng tạo tạo tác động
Chuyên gia marketing trực tuyến và đổi mới mô hình kinh...
Giảng viên môn Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, Đại học...
Đồng sáng lập Công ty phần mềm VINNO
Giảng viên môn Quản trị Kinh doanh. Đại học Hà Nội
Nhà sáng lập Angel4Us
Quản lý & Đồng sáng lập KisStartup