Nghiên cứu

Chủ nhật, Tháng 4 1, 2018 - 00:25
I. KẾT NỐI ĐẦU TƯ KisStartup hợp tác với Techfest2017 và đối tác chiến lược SPhoton phát triển sàn kết nối đầu tư tại địa chỉ...
Thứ tư, Tháng 2 7, 2018 - 11:15
KisStartup thực hiện các nghiên cứu liên quan đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tính thực tiễn, hữu ích cho...
Thứ tư, Tháng 2 7, 2018 - 11:12
Năng lực nghiên cứu thực tiễn về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của KisStartup được hình thành từ những công cụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà chúng tôi sử dụng trong quá trình...
Thứ tư, Tháng 1 17, 2018 - 09:51
Bên cạnh các hoạt động đào tạo, huấn luyện, cố vấn và kết nối đầu tư, với mong muốn có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tại KisStartup,...