CHƯƠNG TRÌNH Climate Angels Network (CAN)

19/07/21 01:07:26 Lượt xem:

CHƯƠNG TRÌNH Climate Angels Network (CAN) - Đầu tư trong khu vực Nam Á & Đông Nam Á MỞ ĐĂNG KÝ CHO CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN TỚI CÔNG NGHỆ KHÍ HẬU - CLIMATE TECH

- Cơ hội tham gia để gọi vốn đầu tư khu vực từ $200K- $1M

Climate Angels Network là chương trình nằm trong Climate Collective với mục tiêu hướng tới đầu tư cho các công ty/dự án công nghệ trong mảng Công nghệ khí hậu - Climate Tech.

Hiện nay chương trình đang mở đơn đăng ký cho các dự án với các tiêu chí:

#LĨNH_VỰC: các dự án/ giải pháp có công nghệ liên quan tới

- Năng lượng tái tạo

- Giải pháp tiết kiệm năng lượng

- Năng lượng sạch/ Phương tiện vận tải sử dụng năng lượng sạch (Clean Mobility)

- Giải pháp quản lý rác thải

Ngoài ra chương trình cũng mở với những dự án liên quan đến Carbon Tech, Ô nhiễm (Pollution), Dữ liệu SaaS+ (SaaS + Data),...

#GIAI_ĐOẠN: Các công ty/dự án đang ở giai đoạn đầu - mới tạo ra doanh thu hoặc sắp tạo ra doanh thu

#KHU_VỰC: Công ty/dự án phải có trụ sở hoặc thị trường chính nằm trong các quốc gia sau: Indonesia, Philippines, Việt Nam (Ưu tiên số 1) và Campuchia, Thái Lan (Ưu tiên số 1).

#NHU_CẦU_GỌI_VỐN: công ty/dự án có nhu cầu gọi vốn trong khoảng $200,000 USD - $1,000,000 USD

#TIMELINE_CHƯƠNG_TRÌNH:

- Pitch Readiness Program – Tuần đầu tháng 8 (diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần một lần)

- Investor Summit Southeast Asia – ngày 16-17 tháng 9 năm 2021

#HẠN_CHÓT_ĐĂNG_KÝ: 25.07.2021

#LINK_ĐĂNG_KÝ: http://climateangels.net/

Website: https://climatecollective.net/

Nếu bạn cần hỗ trợ: Là một đối tác trong chương trình, KisStartup sẵn sàng hỗ trợ để chia sẻ thông tin và giúp bạn tiếp cận chương trình. Mọi nhu cầu hỗ trợ xin liên hệ: hello@kisstartup.com

Tác giả: 
KisStartup