Phóng sự VTV2 về Diễn đàn Công nghệ kiến tạo Công nghệ và chuyển dịch năng lượng x