nghiêncứukhoahọc

Mở đơn đăng ký Chương trình iRND (Mùa 2)

iRnD Vietnam 2023 (mùa 2) do KisStartup tổ chức kêu gọi nộp đơn từ các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) trong trường đại học, viện nghiên cứu

MỤC TIÊU:

 • Thành lập doanh nghiệp mới
 • Bổ sung & hoàn thiện công nghệ
 • Hợp tác đối tác tiềm năng phát triển dự án
 • Chuyển giao công nghệ
 • Nhận đơn đặt hàng
 • Khai thác các tài sản sở hữu trí tuệ đã được đăng ký bảo hộ

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 • Đồng hành với các giải pháp đi ra từ trường Đại học trong dài hạn (4-10 năm) để giải pháp có đủ năng lực và nguồn lực để phát triển thành doanh nghiệp/ thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
 • Tập trung nâng cao năng lực đội ngũ vận hành, cải tiến sản phẩm hướng tới thành lập doanh nghiệp/ chuyển giao công nghệ cho đối tác là doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Đầu tư giai đoạn sớm cho các dự án bằng hỗ trợ mềm và/hoặc tiền mặt
 • Kết nối đầu tư và tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ các dự án, đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp có thể sử dụng công nghệ của kết quả nghiên cứu
 • Phát triển đội ngũ cho dự án

ĐỐI TƯỢNG:

 • Dự án của sinh viên/ giảng viên / nghiên cứu viên đang ở giai đoạn ý tưởng, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản phẩm mẫu (MVP) hoặc có sản phẩm hoàn chỉnh để thương mại hóa
 • Dự án mong muốn hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm được thị trường chấp nhận.
 • Dự án xác định rõ ràng mục tiêu thành lập công ty/ doanh nghiệp và hướng đi để có kế hoạch hành động rõ ràng, thực tế trong việc cổ phần hóa và nhận vốn đầu tư

KẾT QUẢ ĐẦU RA

 1. Thành lập doanh nghiệp & phát triển, mở rộng kinh doanh
 2. Chuyển giao công nghệ cho tập đoàn, doanh nghiệp
 3. Nhận đầu tư, hỗ trợ mềm từ quỹ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân…
 4. Khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ đã được bảo hộ

FORM ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY 

Hạn chót đăng ký: 17.04.2023

Liên hệ: Ms. Xuân (+84.396292442)

Email: hello@kisstartup.com