Một góc nhìn về Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam - VTV2 Công nghệ 360 Số 26

Cuối năm 2019, Founder của KisStartup - Nguyễn Đặng Tuấn Minh vinh hạnh được mời tới chương trình Công nghệ 360 để chia sẻ quan sát của mình trong suốt năm 2019 vừa qua về Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam và các hoạt động của KisStartup trong năm 2019. Founder Nguyễn Đặng Tuấn Minh có chia sẻ: "Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam hiên nay đang thiếu hững kết nối chất lượng giữa các thành phần trong hệ sinh thái. Để làm được điều này, mối cấu phần đó cần tự mình tốt lên thì mới mong có những kết nối chất lượng."

Để theo dõi những hoạt động mới nhất của KisStartup vui lòng xem thêm tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/kisstartup/

Website: https://kisstartup.com/

Email: hello@kisstartup.com

 

Để có thể tạo ra những kết nối chất lượng, năm 2019, KisStartup ra mắt NetaStartup - Nền tảng kết nối chất lượng. Tại Netastartup, KisStartup đặt startup làm trọng tâm, xoay quanh đó là hỗ trợ kết nối startup với nhà đầu tư để gọi vốn, với các doanh nghiệp khác để bán hàng, với cố vấn chuyên môn để nhận được những hỗ trợ đặc thù. Xem thêm chi tiết về NetaStartup tại: https://netastartup.com/

---

#kisstartup #nguyendangtuanminh #khoinghiepdoimoisangtao

#covankhoinghiep #mentor #startup #netastartup

#ketnoidautu #ketnoidoanhnghiep #ketnoichuyengia #tuyendung

Video khác