Tăng tốc & Trước tăng tốc

01/04/18 12:04:46 Lượt xem:

Chúng tôi hỗ trợ các startup giai đoạn trước tăng tốc và trong tăng tốc thông qua: Huấn luyện 1:1 với các công cụ của khởi nghiệp tinh gọn và Kết nối đầu tư.

Dự án Miền đất Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Du lịch (Innovation Land of Tourism): http://tourisminnovationland.com. Đối tác chính: Hospitality.vn

Chúng tôi cũng hỗ trợ các chương trình tăng tốc trong việc phát triển các chương trình ươm tạo và tăng tốc, nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý các chương trình ươm tạo, tăng tốc.

Bạn quan tâm xin để lại thông tin tại đây: hello@tourisminnovationland.com

Tác giả: 
KisStartup