KisStartup Monthly Press Review

24/07/19 01:07:22 Lượt xem:

Xuất phát từ nhu cầu học hỏi và cập nhật tin tức mỗi ngày của chính mình, KisStartup hiểu rằng việc đọc và trau dồi là quá trình không bao giờ ngừng nghỉ. Chúng tôi cũng hiểu rằng dù đối với startup hay bất kỳ cấu phần nào trong hệ sinh thái khởi nghiệp, việc chọn lọc và nắm bắt thông tin hữu ích để tiết kiệm thời gian là vô cùng cần thiết. Chính vì lẽ đó, KisStartup Press Review ra đời với mong muốn phần nào lấp đầy khoảng trống ấy.

Cùng một công đọc và cập nhật mỗi ngày, Press Review được chúng tôi lựa chọn cẩn thận những thông tin hữu ích và chất lượng với cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và được cấu trúc dưới dạng:

+ Startup updates - Cập nhật tình hình nhận vốn khó khăn thách thức v..v
+ Ecosystem updates - Cập nhật về chính sách các tổ chức hỗ trợ chương trình cuộc thi trong và ngoài nước
+ Upcoming events - Cập nhật các sự kiện hữu ích dành cho startup và các cấu phần khác trong hệ sinh thái
+ KisStartup in the month - Cập nhật các hoạt động của KisStartup trong tháng
+ Theme of the month - Một chủ đề nổi bật được lựa chọn

Đây là kênh chia sẻ thông tin, giá trị đến cộng đồng startup, các nhà đầu tư, các nhà lập sách và các tổ chức. Với phiên bản thử nghiệm này, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn để những ấn bản tiếp theo có chất lượng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của quý độc giả nhiều hơn.

Để nhận được ấn bản ebook Press Review tháng 7, mời bạn đăng ký tại: http://bit.ly/2XX4deR

---
#KisStartup #Press_Review 
#Cập_nhật_startup #IPN 
#Kênh_chia_sẻ_thông_tin_hệ_sinh_thái

Tin tức liên quan