thách thức đổi mới sáng tạo mở

Giai đoạn 2 Chương trình chuyển đổi xanh cho nhà hàng 

Giai đoạn 2 Chương trình chuyển đổi xanh cho nhà hàng 

Chúng tôi xin chúc mừng các Nhà hàng và Khách sạn đã hoàn thành khóa đào tạo chuyển đổi xanh của Chương trình Thách thức Đổi mới Sáng tạo Mở Chuyển đổi Xanh trong Nhà hàng Khách sạn và được lựa chọn  bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên sâu trong 2 tháng tiếp theo. Dựa trên thực trạng và  mục tiêu của từng nhà hàng chúng tôi đã thiết kế chương trình huấn luyện về truyền thông chuyển đổi xanh, thực hành chuyển đổi xanh với sự tham gia dẫn dắt của các chuyên gia huấn luyện trong nước và quốc tế. Những vấn đề được nhận diện chung bao gồm phân loại rác, xử lý rác thực phẩm, tiết kiệm điện, nước, thay thế nhựa dùng một lần, sử dụng các chất tẩy rửa thân thiện với môi trường và thay thế bằng các vật liệu mới, vật liệu tái chế đã được kết nối với các giải pháp, công nghệ đổi mới sáng tạo phù hợp.

Chúng tôi bắt đầu bằng việc cùng các nhà hàng xây dựng các dữ liệu liên quan đến nội dung cần chuyển đổi xanh. Những thay đổi về thói quen đo lường và kiểm soát các số liệu đã giúp các nhà hàng tìm được nguyên nhân gây ra lãng phí điện trong nhà hàng và đưa ra phương án tiết kiệm. Bên cạnh đó, các nhà hàng tham gia còn có cơ hội tiếp cận và kết nối với các giải pháp xanh tiêu biểu như công nghệ lọc nước thải sinh hoạt và tái sử dụng hay ứng dụng các giải pháp tẩy rửa xanh, đồng hồ điện nước thông minh v.v. 

Với 03 nhà hàng tham gia chương trình huấn luyện và 08 giải pháp được giới thiệu kết nối, chúng tôi tin tưởng rằng nỗ lực nhỏ hôm nay sẽ đặt nền móng cho những giá trị bền vững hơn trong tương lai gần. 

Tác giả: 
KisStartup