Tài liệu hữu ích

Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 22:00
Nếu ở phần 1 (Khi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ) , bạn đã thấy câu chuyện khi doanh nghiệp gặp khó khăn...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:56
    Nếu ở phần 1 bạn đã học cách đối diện với những khó khăn (Khi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ), xử...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:53
Câu chuyện Derek Sivers chia sẻ: “Đừng quên niềm hạnh phúc được học hỏi và làm việc. Có thể bạn tốn...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:48
Phần này, chúng tôi là do đặt tiêu đề bởi vì rõ ràng đến giai đoạn nào đó, bạn phải học cách nói...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:46
Cuốn sách tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn là Anything you want của Derek Sivers. Cuốn...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:42
Thương hiệu cá nhân vốn chỉ là cách mô tả hoa mỹ của giá trị mà mỗi cá nhân sáng tạo ra, mà nhắc...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:39
Nếu ở phần 1 bạn đã thấy vai trò của thương hiệu cá nhân và việc xây dựng nội dung, thì ở phần 2...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:35
Thượng Đế rất công bằng với cả người giàu có và người nghèo, tất cả đều chỉ có 24h một ngày, vì vậy...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 4 10, 2018 - 21:31
Chắc hẳn bạn từng nghe những câu nói hoặc câu chuyện hài hước về cuộc họp kiểu như: “Chúng ta cần...