Tài liệu hữu ích

Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 5 26, 2020 - 11:13
Các thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, thủy sản lần lượt vẫn là Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ, ASEAN...
Công cụ
Thứ tư, Tháng 4 22, 2020 - 17:06
Hướng dẫn về Uơm tạo và Tăng tốc tạo Tác động (Guide to Impact Incubation and Acceleration) là một...
Lựa chọn của KisStartup
Thứ bảy, Tháng 4 18, 2020 - 14:19
Điều gì xảy ra nếu chúng ta có thể khai thác sức mạnh của đổi mới công nghệ để giúp chuyển đổi các...
Lựa chọn của KisStartup
Thứ tư, Tháng 4 15, 2020 - 14:19
Tăng trưởng GDP quý 2 của Việt Nam dự báo khoảng 2,0 % so với cùng kỳ và thậm chí suy thoái nếu...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 3 10, 2020 - 22:29
Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu phát triển...
Giới thiệu sách
Thứ ba, Tháng 3 10, 2020 - 22:21
Theo Báo cáo "Kinh tế Internet Đông Nam Á 2018" do Google - Temasek thực hiện và công bố, tốc độ...
Lựa chọn của KisStartup
Thứ tư, Tháng 1 23, 2019 - 11:51
Tài liệu thảo luận chính sách "Cơ chế tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo - Kinh nghiệm của IPP2...
Lựa chọn của KisStartup
Thứ tư, Tháng 1 23, 2019 - 11:48
INNOVATION FUNDING INSTRUMENT - Vietnam - Finland Innovation Partnership Programme, Phase II Là...
Lựa chọn của KisStartup
Thứ ba, Tháng 1 1, 2019 - 20:52
KisStartup xin giới thiệu với bạn cơ hội cho startup trong lĩnh vực năng lượng được hỗ trợ và tăng...