quỹ đầu tư khởi nghiệp

Ra mắt Quỹ đầu tư khởi nghiệp KisStartup - KIF

Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo KisStartup (KIF) là quỹ đầu tư được phát triển nhằm đầu tư và phát triển các dự án có hàm lượng công nghệ cao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ trường đại học, viện nghiên cứu.

KIF được thành lập từ năm 2022, sau 6 năm KisStartup vận hành trên thị trường và đóng góp vào sự phát triển của hàng trăm startup thông qua nâng cao năng lực.

KIF tập trung vào các dự án ở giai đoạn rất sớm theo hình thức đầu tư thiên thần kết hợp venture building nhằm đảm bảo các dự án được hỗ trợ và phát triển toàn diện từ năng lực, khả năng điều chỉnh mô hình kinh doanh và phát triển sản phẩm thông qua kiểm chứng thị trường, tìm kiếm khách hàng.

KIF hướng tới phát triển một hệ sinh thái với những kết nối có chất lượng xung quanh các dự án nhằm gia tăng khả năng sống sót và phát triển của các dự án và sự trưởng thành của các nhà sáng lập.

KIF hướng tới trở thành quỹ đầu tư mở năm 2023 sau thời gian vận hành thử nghiệm năm 2022 với hạt nhân của giai đoạn thử nghiệm là chương trình RnDVietNam hợp tác với 5 trường đại học tại Việt Nam. Chúng tôi chào đón các dự án, ý tưởng gia nhập các chương trình ươm tạo và tăng tốc của KisStartup để trở thành thành viên trong cộng đồng KIF.