LEAN STARTUP - Vẽ trải nghiệm khách hàng

[LEAN STARTUP]

Vẽ chân dung khách hàng Khách hàng chính là một trong những yếu tố hàng đầu giúp bạn kiếm được lợi nhuận. Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi "Mình đang phục vụ ai? Cần làm gì để phục vụ tốt hơn cho họ?" chưa? Đã bao giờ bạn thử đặt bút lên giấy và vẽ chân dung khách hàng của mình?

Nghe thì có vẻ lạ lẫm với nhiều người nhưng việc vẽ chân dung khách hàng sẽ cho bạn cái nhìn thật sâu, thật chính xác về đối tượng mà bạn đang cung cấp dịch vụ/sản phẩm chứ không phải đối tượng bạn mơ hồ nghĩ ra

Tài liệu khác