Kinh nghiệm đầu tư

Đào tạo ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG 101 - Mở đơn đăng ký

Đầu tư tác động mặc dù là hình thức đầu tư quan trọng vừa tạo nguồn vốn cho giải pháp tạo tác độn xã hội và môi trường vừa có thể đem lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư so với phương thức đầu tư truyền thống nhưng tại Việt Nam, thị trường đầu tư tác động vẫn đang ở giai đoạn đầu, ít cả về số vốn rót vào thị trường và số thương vụ thành công so với các nước láng giếng như Indonesia hay Philippines. Đặc biệt, thị trường đầu tư tác động tại Việt Nam còn khuyết mảng khá lớn ở thị trướng vốn giai đoạn đầu - đầu tư thiên thần.

Tiếng Việt