Hội thảo Thúc đẩy dổi mới sáng tạo (ĐMST) tập đoàn thông qua đồng sáng tạo đầu tư mạo hiểm (Driving Corporate Open Innovation by co-innovating venture investment)

Nov
24
Hội thảo Thúc đẩy dổi mới sáng tạo (ĐMST) tập đoàn thông qua đồng sáng tạo đầu tư mạo hiểm (Driving Corporate Open Innovation by co-innovating venture investment)

Nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực trong nước, quốc tế hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), với vai trò Làng Đổi mới Sáng tạo Tập đoàn (Corporate Innovation) - Techfest 2023, CTCP KisStartup xin thay mặt Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng đối tác của Làng là Công ty KAWAMI tổ chức Hội thảo Thúc đẩy dổi mới sáng tạo (ĐMST) tập đoàn thông qua đồng sáng tạo đầu tư mạo hiểm (Driving Corporate Open Innovation by co-innovating venture investment).
Sự kiện tập trung các nội dung chính như sau:

 • Các mô hình đồng sáng tạo và đầu tư mạo hiểm phổ biến
 • Những thách thức và cơ hội của đồng sáng tạo và đầu tư mạo hiểm
 • Kinh nghiệm thực tiễn của các tập đoàn và doanh nghiệp trong lĩnh vực đồng sáng tạo và đầu tư mạo hiểm
 • Nhận định các xu hướng đổi mới sáng tạo của các tập đoàn
 • Các định hướng mở rộng hợp tác và chính sách đầu tư vào hoạt động đổi mới sáng tạo của tập đoàn

Sự kiện dành cho:

 • Các startup đang trong quá trình tìm kiếm đầu tư và mở rộng kết nối
 • Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cần cập nhật các xu hướng mới trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
 • Các doanh nghiệp và tập đoàn đang có nhu cầu tìn kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo từ các nguồn lực bên ngoài
 • Các nhà khoa học, hoặc bất kỳ ai đang muốn cập nhật các đổi mới công nghệ điển hình và câu chuyện đột phá về hợp tác và thương mại hóa đem các giá trị từ phòng nghiên cứu vào cuộc sống

Các hoạt động chính tại sự kiện: 

 • Phiên toạ đàm 1: “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp bằng liên kết đổi mới sáng tạo đầu tư mạo hiểm”
 • Phần thuyết trình: “Chiến lược đầu tư mạo hiểm mới trong kỷ nguyên Chip War”
 •  Phiên toạ đàm 2: “Làm sao để chính phủ thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo thông qua liên kết các nguồn lực công-tư nhằm khuyến khích phát triển công nghệ quốc gia và văn hoá khởi nghiệp”
 • Trình bày về Mạng lưới tư vấn viên của Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

Hội thảo sẽ được tổ chức vào lúc: 09:00 - 10:15 am, ngày 24/11/2023
Địa điểm: Hội trường thành ủy, số 111, Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh


 

Thời gian : 
Thứ sáu, 24/11/2023 | 09:00 PM đến 11:00 PM
Địa điểm: 
Hội trường thành ủy, số 111, Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Sự kiện khác