hỗ trợ sinh vieen

Đào tạo Tư duy Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp ĐMST tại Đại học Hải Phòng

Ngày 3.6 – 4.6.2020, KisStartup vinh dự nhận được sự tin tưởng của Ban lãnh đạo và cán bộ trường Đại học Hải Phòng mời về giảng dạy trong vai trò là đơn vị phụ trách chuyên môn đào tạo cho đối tượng chính là sinh viên có tiền dự án hoặc đang có ý định thương mại hóa nghiên cứu từ phòng lab. Ngoài ra, KisStartup còn thiết kế đặc biệt một buổi cùng các thầy cô trong trường với hy vọng tạo ra những giảng viên nguồn có khả năng đỡ đầu, hỗ trợ và giám sát các ý tưởng và dự án. Ngay sau khóa học, nhà trường sẽ thành lập ban hỗ trợ sinh viên đổi mới sáng tạo bao gồm có các thành phần: coach, mentor, advisor và trainer. Việc thành lập và đi vào vận hành hỗ trợ các nhóm sinh viên trong vai trò cụ thể của từng giảng viên tham gia bước đầu sẽ gặp ít nhiều khó khăn. Tuy nhiên bản thân các giảng viên tham dự cũng đều cam kết sẽ theo sát và thực hành dưới sự cố vấn và giám sát 03 tháng tới của KisStartup.

Việc nằm trong cộng đồng của KisStartup đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ cam kết thông tin tới các nhóm dự án và thầy cô những cơ hội phù hợp nhất cũng như hỗ trợ hiệu quả và sớm nhất có thể. KisStartup hy vọng đây là bước khởi đầu nhỏ cho những bước tiến dài hơn của trường đại học trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ mạnh mẽ cho chính sinh viên trong trường.

---

#kisstartup #đại_học_hải_phòng #vintechcity

#đào_tạo_đổi_mới_sáng_tạo #đào_tạo_khởi_nghiệp_sinh_viên

#coach #mentor #trainer #advisor #huấn_luyện_khởi_nghiệp

Tác giả: 
KisStartup