gặp gỡ nhà đầu tư thiên thần

Đào tạo ĐẦU TƯ TÁC ĐỘNG 101 - Mở đơn đăng ký

Đầu tư tác động mặc dù là hình thức đầu tư quan trọng vừa tạo nguồn vốn cho giải pháp tạo tác độn xã hội và môi trường vừa có thể đem lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư so với phương thức đầu tư truyền thống nhưng tại Việt Nam, thị trường đầu tư tác động vẫn đang ở giai đoạn đầu, ít cả về số vốn rót vào thị trường và số thương vụ thành công so với các nước láng giếng như Indonesia hay Philippines. Đặc biệt, thị trường đầu tư tác động tại Việt Nam còn khuyết mảng khá lớn ở thị trướng vốn giai đoạn đầu - đầu tư thiên thần.

Tiếng Việt

Hanoi - Meet your angel #2 - Huấn luyện tăng cường và Đầu tư

Batch 1 Hanoi – Meet your angel chính thức bắt đầu vòng vòng Huấn luyện tăng cường dành cho Startup và Nhà đầu tư trong vòng 02 tháng.
Sau khi nhân được sự đón nhận và ủng hô ở Batch 1, Batch 2 của Hanoi Meet your Angel chính thức khởi động vòng mở đơn.

Hanoi - Meet your angel
- Khi gặp gỡ không chỉ là gặp gỡ mà còn là mối quan hệ đi sâu tìm hiểu giữa Startup và Nhà đầu tư thiên thần. Nhà đầu tư thiên thần sẽ theo sát quá trình tập huấn tăng cường cùng bạn.

Tiếng Việt