Đại diện của KisStartup và KisImpact tham gia hoạt động Chuyển giao công nghệ tại Vương Quốc Anh