cplastics

Chương trình Ươm tạo C-Plastics - MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ

BẠN CÓ BIẾT? - Nguyện vọng ban đầu khi phát minh ra túi nilon là vì để cứu Trái Đất? 

Gustaf Thulin, một kỹ sư người Thụy Điển đã phát minh ra túi nilon vào năm 1959 vì sản xuất túi giấy sẽ phải chặt phá rừng, tiêu hao và làm ô nhiễm nguồn nước - Tất cả đều làm ảnh hưởng đến môi trường. So với túi giấy, túi nilon chắc chắn hơn, lại có thể tái sử dụng, là một lựa chọn hay có thể thay thế cho túi giấy ở thời điểm đó. 

Tiếng Việt