Bộ công cụ phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng di sản, văn hóa và phát triển bền vững

Bộ công cụ phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng di sản, văn hóa và phát triển bền vững là kết quả của quá trình đề xuất ý tưởng với Dự án Di sản kết nối, giảng dạy và thực hành thử nghiệm trên các dự án phát triển từ văn hóa di sản tại Ninh Thuận và hoàn thiện trong thời gian gần 1 năm. 

Buổi chia sẻ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng các doanh nghiệp phát triển các sản phẩm từ làng nghề t hủ công, làng nghề truyền thống, các doanh nghiệp có sản phẩm trên nền tảng văn hóa di sản và cả giảng viên, sinh viên tại các trường đại học, các nghiên cứu sinh. 

Chúng tôi tin rằng đây sẽ là bước đi tích cực cho các hoạt động phát triển bền vững dựa trên nền tảng là di sản và văn hóa và thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp này. 

Bộ công cụ được cung cấp Miễn phí cho các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các cá nhân mong muốn khởi nghiệp và phát triển các mô hình kinh doanh trên nền tảng văn hóa, di sản. 

Các doanh nghiệp, HTX tham gia sự kiện có mối quan tâm chủ yếu đến cách sử dụng bộ công cụ hiệu quả và phù hợp với thực tiễn, đồng thời quảng bá và phát huy các truyền thống sẵn có.

Để thuận tiện nhận tài liệu cũng như cập nhật các sự kiện khác từ KisStartup và KisImpact, chúng tôi xin gửi tới các doanh nghiệp, HTX thông tin sau:

 Xem lại buổi giới thiệu tại: https://youtu.be/NBkwgGgdCPI 

 Tài liệu trình chiếu tại sự kiện: https://drive.google.com/file/d/141qaZcg7LCwchzjFcV5VnbLfbWRFLxSf/view?u...

LINK TẢI BỘ CÔNG CỤ: >>LINK

Tác giả: 
KisImpact

Tài liệu khác