Về chúng tôi

Sứ mệnh của KISSTARTUP là xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo VỮNG - BỀN cho các thế hệ doanh nhân mới của Việt Nam

Khởi nghiệp tinh gọn, Huấn luyện 1:1, Cố vấn khởi nghiệp trong...

Hỗ trợ các startup giai đoạn trước tăng tốc & tăng tốc thông...

Nội dung sáng tạo để kiểm chứng, thâm nhập thị trường dựa trên...

Triển khai các nghiên cứu thực tiễn theo đơn đặt hàng về khởi...

Sự kiện sắp tới

Thứ năm, 30/05/2019 | 04:00 đến 05:00
Thứ sáu, 24/05/2019 | 04:00 đến 05:00
Thứ hai, 06/05/2019 | 09:00 đến Thứ hai, 02/12/2019 | 05:00

Thông báo

Bài viết của KisStartup

Tạ Hương Thảo, Nguyễn Đặng Tuấn Minh
Thứ tư, 15/05/2019 | 06:52

Đọc thêm

Chủ nhật, 31/03/2019 | 01:16
Thứ năm, 07/03/2019 | 10:29
Thứ sáu, 22/02/2019 | 12:25

Hãy dành 1 giờ cafe cùng KisStartup hoặc tham gia cùng chúng tôi