Tăng tốc & Kết nối

Chủ nhật, Tháng 4 1, 2018 - 00:30
Ý tưởng ra đời HiTech Konec là tạo một không gian kết nối thực chất và sâu sắc giữa hiểu biết chuyên môn của các chuyên gia hàng đầu + Những doanh...
Chủ nhật, Tháng 4 1, 2018 - 00:21
Chúng tôi hỗ trợ các startup giai đoạn trước tăng tốc và trong tăng tốc thông qua: Huấn luyện 1:1 với các công cụ của khởi nghiệp tinh gọn và Kết nối đầu tư....