Thư viện mở của KisStartup

KisStartup đang xây dựng và sắp hoàn thiện Thư viện tài liệu mở - nơi giới thiệu những nội dung hữu ích cho các bạn để tiếp cận khởi nghiệp trên tinh thần khởi nghiệp tinh gọn (lean startup). Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những nguồn tài liệu hữu ích, những bài viết và những câu chuyện không chỉ truyền cho bạn cảm hứng mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về mạng lưới startup. Thư viện chỉ dành cho thành viên đã đăng ký. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ chọn lọc và giới thiệu rộng rãi một số tài liệu, video hữu ích về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để đông đảo các bạn quan tâm đến khởi nghiệp có thể xem và học hỏi.

1.           Innovation Management; Ideation & Generative Market Research (Quản trị đổi mới sáng tạo, lên ý tưởng và nghiên cứu thị trường mang tính khai phá) (Nguồn: Innovation Partnership Program)

2.           Evaluative Market Experiments (Thử nghiệm đánh giá thị trường) (Nguồn: Innovation Partnership Program)

3.           Generative Product Research & Evaluative Product Experiments (Nghiên cứu khai phá về sản phẩm và thử nghiệm đánh giá sản phẩm) (Nguồn: Innovation Partnership Program)

4.           Evaluative Product Experiments (Cont.);  B2B & Complex Sales (Nguồn: Innovation Partnership Program)

5.           B2B & Complex Sales (Cont.);  Mid-term Review (Nguồn: Innovation Partnership Program)

6.           Scaling Growth & Companies (Nguồn: Innovation Partnership Program)

7.           Lean Startup in the Enterprise(Nguồn: Innovation Partnership Program)

8.           Innovation Ecosystems (Nguồn: Innovation Partnership Program)

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!