Dự án INNOVATION LAND OF TOURISM- Miền đất Đổi mới sáng tạo cho Du lịch

Innovation Land of Tourism là dự án hợp tác giữa KisStartup và Hospitality.vn nhằm phát triển miền đất Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp trong du lịch - Nhằm biến Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp. 
ILT tập trung vào nhưng không giới hạn ở: 
Công nghệ cho du lịch, nâng cao khả năng quản lý quan hệ với khách du lịch
Thiết kế tour và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng hàng
Thiết kế và thương mại hóa các sản phẩm lưu niệm, du lịch
Phát triển và kết nối nguồn nhân lực
Quản trị du lịch
Nâng cao tác động xã hội thông qua các sản phẩm du lịch
Các mô hình đổi mới sáng tạo khác trong lĩnh vực du lịch
3 Cấu phần chính của ILT: 
1. Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch
2. Phát triển các ý tưởng/dự án sáng tạo thông qua ươm mầm, tăng tốc
3. Thương mại hóa, Mở rộng & Đầu tư những đổi mới sáng tạo và dự án khởi nghiệp
-- 
Thông tin chính thức về dự án
ILT – Innovation Land For Tourism
http://www.tourisminnovationland.com
Email: hello@tourisminnovationland.com
Facebook: facebook.com/innovationlandoftourism