Chính thức nhận đơn tham gia Coaching Program của KisStartup

KISSTARTUP COACHING PROGRAM: Từ ngày 04.10.2016-15.10.2016, KisStartup chính thức nhận đơn tham gia chương trình Coaching của KisStartup. Những cơ hội để bạn đột phá trong công việc kinh doanh sẽ đến từ KisStartup.

Làm việc chăm chỉ cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng những chương trình phát triển chi tiết từng bước, với sự cam kết đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau.

Nếu bạn cũng đặt khách hàng chứ không phải nhà đầu tư vào trung tâm cho sự phát triển doanh nghiệp của bạn và cần những huấn luyện viên hỗ trợ trực tiếp cho con đường của bạn, hãy tham gia chương trình của chúng tôi.

Đối tượng:
1. Doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp
2. Doanh nghiệp có dự án mới cần triển khai

Điều kiện tham gia chương trình: 
1. Bạn hướng đến phát triển khách hàng và công việc kinh doanh
2. Bạn không đặt mục tiêu tìm kiếm nhà đầu tư lên hàng đầu
3. Bạn đã tham gia không quá 02 lần Pitch với nhà đầu tư
4. Bạn có một sản phẩm dịch vụ thực sự (không chỉ dừng lại ở ý tưởng)
5. Bạn có một đội nhóm sẵn sàng

Các bước tiến hành:
1. Bạn đăng ký bày tỏ sự quan tâm thông qua form đăng ký 
2. KisStartup tiến hành trao đổi và phỏng vấn
3. Hai bên thống nhất quan điểm và phương thức tiến hành
4. Chính thức tham gia chương trình
5. Xác định mục tiêu, tiến hành huấn luyện
6. Đánh giá hiệu quả hoạt động của hai bên hàng tháng
7. Tổng kết chương trình ươm tạo
8. Kết nối đầu tư (nếu bạn thực sự cần)

Ai sẽ huấn luyện bạn?
Các huấn luyện viên đổi mới sáng tạo đầu tiên từ chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo IPP (http://ipp.vn/…/2016/03/IPP-Coaches-Portfolio-Public-Versio…)

Hình thức huấn luyện:
Peer-to-peer coaching
Đăng ký tại:ĐÂY
Hạn đăng ký bày tỏ quan tâm: 20.10.2016

Hỗ trợ: 0936361133 (Ms. Minh) - hello@kisstartup.com.

KISSTARTUP