Back to All Events

Kết nối đầu tư tại Techfest2017


Trong khuôn khổ hoạt động kết nối đầu tư trong Techfest2017, tiếp nối thành công của 02 buổi kết nối đầu tư trước Techfest, mời các bạn tham dự buổi kết nối đầu tư với các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Techfest 2017. 
Hãy chuẩn bị hồ sơ của bạn và trao đổi với BTC về cách thức tham dự. 
Đăng ký trên http://www.investmatch.net/
Gặp gỡ nhà đầu tư tại sự kiện
Lắng nghe phản hồi và tiếp cận với nhà đầu tư trong suốt năm