Back to All Events

Hội thảo Xây dựng Tuyên ngôn Giá trị

Sản phẩm và Dịch vụ của bạn mang đến những giá trị nào cho khách hàng? Liệu những gì sản phẩm/dịch vụ của bạn có hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của khách hàng? Hãy thử kiểm tra những giá trị khách hàng cần mà bạn chưa đáp ứng được, những giá trị bạn đáp ứng được mà khách hàng lại không cần. Chuyên gia tư vấn Ngô Thọ Hùng, Nguyễn Đặng Tuấn Minh và Phan Hoàng Lan sẽ giúp bạn khám phá Tuyên ngôn Giá trị và tìm ra phương án điều chỉnh để đạt được điểm tương thích Product - Market fit cho sản phẩm/dịch vụ của bạn.