Learn & Practice: Mô hình kinh doanh& Vẽ chân dung khách hàng`
Mar
5
9:00 AM09:00

Learn & Practice: Mô hình kinh doanh& Vẽ chân dung khách hàng`

Với phương pháp giảng dạy khác biệt, không lý thuyết mà hướng dẫn học viên trải nghiệm, sau mỗi 1h học các bạn sẽ được thực hành thực tế trong 2h. Kết thúc chuỗi Đào tạo và Thực hành Khởi nghiệp thực hành bạn sẽ có 1 GIỜ CỐ VẤN MIỄN PHÍ với Founder của KisStartup - Nguyễn Đặng Tuấn Minh nếu bạn tham gia tối thiểu 6 buổi (tức 3 ngày). Nếu bạn tham gia đầy đủ 8 buổi bạn sẽ được tặng 1 cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ của tác giả Nguyễn Đặng Tuấn Minh. 
Khóa học của KisStartup lúc nào cũng đầy hứng khởi như vậy. 
Các Buổi đào tạo trong chuỗi Đào tạo và Thực hành Khởi nghiệp tinh gọn

8.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Mô hình kinh doanh ; 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Vẽ chân dung khách hàng. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

9.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Phỏng vấn khách hàng. 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Phỏng vấn giải pháp. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

10.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Kiểm chứng giá trị . 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Lộ trình bán hàng. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

11.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Mức độ sẵn sàng tiếp nhận đầu tư. 10.00-11.30am: thực hành trực tiếp trên dự án
- 1.30 - 2.30 PM: Kể chuyện sản phẩm, dịch vụ. 2.30.-4.00am: Thực hành trực tiếp trên dự án

Tham dự: Bằng bấm GOING /THAM GIA (không tham dự xin bạn không bấm). KisStartup sẽ liên hệ để xác nhận với bạn và gửi tài liệu để bạn đọc trước khi đến lớp. Sau khóa học bạn sẽ được tham gia cộng đồng để được theo dõi tiến độ thực hành những gì đã học. 

Phí tham dự: 500.000/người/ buổi học (đóng phí tại sự kiện) 

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.

#Tưduykhởinghiệp
#Môhìnhkinhdoanh
#Ướclượngquymôthịtrường
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

View Event →
Learn & Practice: Phỏng vấn khách hàng & Phỏng vấn giải pháp
Mar
6
9:00 AM09:00

Learn & Practice: Phỏng vấn khách hàng & Phỏng vấn giải pháp

Với phương pháp giảng dạy khác biệt, không lý thuyết mà hướng dẫn học viên trải nghiệm, sau mỗi 1h học các bạn sẽ được thực hành thực tế trong 2h. Kết thúc chuỗi Đào tạo và Thực hành Khởi nghiệp thực hành bạn sẽ có 1 GIỜ CỐ VẤN MIỄN PHÍ với Founder của KisStartup - Nguyễn Đặng Tuấn Minh nếu bạn tham gia tối thiểu 6 buổi (tức 3 ngày). Nếu bạn tham gia đầy đủ 8 buổi bạn sẽ được tặng 1 cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ của tác giả Nguyễn Đặng Tuấn Minh. 
Khóa học của KisStartup lúc nào cũng đầy hứng khởi như vậy. 
Các Buổi đào tạo trong chuỗi Đào tạo và Thực hành Khởi nghiệp tinh gọn

8.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Mô hình kinh doanh ; 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Vẽ chân dung khách hàng. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

9.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Phỏng vấn khách hàng. 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Phỏng vấn giải pháp. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

10.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Kiểm chứng giá trị . 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Lộ trình bán hàng. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

11.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Mức độ sẵn sàng tiếp nhận đầu tư. 10.00-11.30am: thực hành trực tiếp trên dự án
- 1.30 - 2.30 PM: Kể chuyện sản phẩm, dịch vụ. 2.30.-4.00am: Thực hành trực tiếp trên dự án

Tham dự: Bằng bấm GOING /THAM GIA (không tham dự xin bạn không bấm). KisStartup sẽ liên hệ để xác nhận với bạn và gửi tài liệu để bạn đọc trước khi đến lớp. Sau khóa học bạn sẽ được tham gia cộng đồng để được theo dõi tiến độ thực hành những gì đã học. 

Phí tham dự: 500.000/người/ buổi học (đóng phí tại sự kiện) 

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.

#Tưduykhởinghiệp
#Môhìnhkinhdoanh
#Ướclượngquymôthịtrường
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

 

View Event →
Learn & Practice: Kiểm chứng giá trị & Lộ trình bán hàng
Mar
7
9:00 AM09:00

Learn & Practice: Kiểm chứng giá trị & Lộ trình bán hàng

Với phương pháp giảng dạy khác biệt, không lý thuyết mà hướng dẫn học viên trải nghiệm, sau mỗi 1h học các bạn sẽ được thực hành thực tế trong 2h. Kết thúc chuỗi Đào tạo và Thực hành Khởi nghiệp thực hành bạn sẽ có 1 GIỜ CỐ VẤN MIỄN PHÍ với Founder của KisStartup - Nguyễn Đặng Tuấn Minh nếu bạn tham gia tối thiểu 6 buổi (tức 3 ngày). Nếu bạn tham gia đầy đủ 8 buổi bạn sẽ được tặng 1 cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ của tác giả Nguyễn Đặng Tuấn Minh. 
Khóa học của KisStartup lúc nào cũng đầy hứng khởi như vậy. 
Các Buổi đào tạo trong chuỗi Đào tạo và Thực hành Khởi nghiệp tinh gọn

8.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Mô hình kinh doanh ; 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Vẽ chân dung khách hàng. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

9.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Phỏng vấn khách hàng. 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Phỏng vấn giải pháp. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

10.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Kiểm chứng giá trị . 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Lộ trình bán hàng. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

11.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Mức độ sẵn sàng tiếp nhận đầu tư. 10.00-11.30am: thực hành trực tiếp trên dự án
- 1.30 - 2.30 PM: Kể chuyện sản phẩm, dịch vụ. 2.30.-4.00am: Thực hành trực tiếp trên dự án

Tham dự: Bằng bấm GOING /THAM GIA (không tham dự xin bạn không bấm). KisStartup sẽ liên hệ để xác nhận với bạn và gửi tài liệu để bạn đọc trước khi đến lớp. Sau khóa học bạn sẽ được tham gia cộng đồng để được theo dõi tiến độ thực hành những gì đã học. 

Phí tham dự: 500.000/người/ buổi học (đóng phí tại sự kiện) 

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.

#Tưduykhởinghiệp
#Môhìnhkinhdoanh
#Ướclượngquymôthịtrường
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

 

View Event →
Learn & Practice: Mức độ sẵn sàng tiếp nhận đầu tư & Kể chuyện sản phẩm dịch vụ
Mar
8
9:00 AM09:00

Learn & Practice: Mức độ sẵn sàng tiếp nhận đầu tư & Kể chuyện sản phẩm dịch vụ

Với phương pháp giảng dạy khác biệt, không lý thuyết mà hướng dẫn học viên trải nghiệm, sau mỗi 1h học các bạn sẽ được thực hành thực tế trong 2h. Kết thúc chuỗi Đào tạo và Thực hành Khởi nghiệp thực hành bạn sẽ có 1 GIỜ CỐ VẤN MIỄN PHÍ với Founder của KisStartup - Nguyễn Đặng Tuấn Minh nếu bạn tham gia tối thiểu 6 buổi (tức 3 ngày). Nếu bạn tham gia đầy đủ 8 buổi bạn sẽ được tặng 1 cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ của tác giả Nguyễn Đặng Tuấn Minh. 
Khóa học của KisStartup lúc nào cũng đầy hứng khởi như vậy. 
Các Buổi đào tạo trong chuỗi Đào tạo và Thực hành Khởi nghiệp tinh gọn

8.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Mô hình kinh doanh ; 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Vẽ chân dung khách hàng. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

9.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Phỏng vấn khách hàng. 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Phỏng vấn giải pháp. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

10.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Kiểm chứng giá trị . 10.00-11.30am: Thực hành bên ngoài; 11.30-12h30: Tổng kết tại lớp học
- 1.30 - 2.30 PM: Lộ trình bán hàng. 2.30.-4.00am: Thực hành bên ngoài; 4.00-5.00: Tổng kết tại lớp học

11.1.2018: (GỒM 02 BUỔI)
- 9.00 - 10.00 AM: Mức độ sẵn sàng tiếp nhận đầu tư. 10.00-11.30am: thực hành trực tiếp trên dự án
- 1.30 - 2.30 PM: Kể chuyện sản phẩm, dịch vụ. 2.30.-4.00am: Thực hành trực tiếp trên dự án

Tham dự: Bằng bấm GOING /THAM GIA (không tham dự xin bạn không bấm). KisStartup sẽ liên hệ để xác nhận với bạn và gửi tài liệu để bạn đọc trước khi đến lớp. Sau khóa học bạn sẽ được tham gia cộng đồng để được theo dõi tiến độ thực hành những gì đã học. 

Phí tham dự: 500.000/người/ buổi học (đóng phí tại sự kiện) 

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.

#Tưduykhởinghiệp
#Môhìnhkinhdoanh
#Ướclượngquymôthịtrường
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

 

View Event →

Mở đơn tham gia ILT Asean Mentoring & Networking - Cố vấn khởi nghiệp du lịch
Jan
19
to Jan 20

Mở đơn tham gia ILT Asean Mentoring & Networking - Cố vấn khởi nghiệp du lịch

Chương trình ILT Asean Mentoring & Networking - Cố vấn khởi nghiệp du lịch

"Innovation Land of Tourism (ILT) là dự án tập trung vào đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch trong khu vực ASEAN. Nhằm hỗ trợ các bạn startup hiệu quả nhất, chúng tôi bắt đầu bằng mentoring và networking. 

Theo đó, chúng tôi sẽ lựa chọn những dự án tiềm năng để tập trung hỗ trợ về cố vấn và phát triển mạng lưới, chuẩn bị những bước tiếp theo cho đầu tư. Trong đợt 1, 10 dự án tiềm năng nhất sẽ được lựa chọn để hỗ trợ trong 1.5 tháng, cụ thể như sau:

- Cố vấn 1:1 trong 12h (tối đa 3h/tuần) với các cố vấn trong 34 cố vấn khởi nghiệp là những CEO có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch khách sạn nhà hàng tại Hà Nội và HCMC
- Giới thiệu network để gia tăng bán hàng và khả năng thử nghiệm sản phẩm
- Đăng tải thông tin hồ sơ dự án trên sàn kết nối đầu tư Investmatch.netmiễn phí trong 06 tháng
- Tham gia kết nối với các doanh nghiệp du lịch tại Hi-Tech Konec
Kết thúc 1.5 tháng, các dự án sẽ được giới thiệu cơ hội kết nối đầu tư với những nhà đầu tư tiềm năng và/hoặc tham gia chương trình tăng tốc ILT - ASEAN Accelerator
Để tham dự chương trình bạn thực hiện theo các bước sau đây:

- Điền form đăng ký
cho STARTUP: https://goo.gl/forms/1tEDuGA9ACPYMqir2
cho MENTOR: https://goo.gl/forms/DlO7nzzIeaYYDZyz2

- Cam kết tham dự chương trình trong 1.5 tháng
- Tham gia cộng đồng ILT: https://www.facebook.com/groups/InnovationlandforTourism/"
Hạn chót nộp hồ sơ tham dự: 5pm. 19.1.2018.
#Đổimơisángtạodulịch
#ILTproject
#cốvấnkhởinghiệpdulịch
---
"Innovation Land of Tourism (ILT) is a project focused on innovation in tourism in the ASEAN region.In order to support startup the most in their sales and networking for scaling up, we start with mentoring and networking before introducing them to our accelerator.

Phase 1:
10 most potential projects will be selected to support in 1.5 months. Selected project will benefit from:
Mentoring 1: 1 in 12 hours (max 3 hours per week) with mentors in the network of 34 ILT start-up mentors who are experienced CEOs in the hospitality, travel industry in Hanoi and HCMC.
Introduction to network to increase sales and product testing
Registration for membership on Investmatch.net (investment matching platform) free of charge in 06 months
Phase 2: 
After 1.5 months of mentoring & networking, projects will be: 
introduced to investment opportunities with potential investors and / or
participate in ILT - ASEAN Accelerator
To register for the program, please note the following information

Fill in the registration form as a STARTUP
https://goo.gl/forms/1tEDuGA9ACPYMqir2
Fill in the registration form as a MENTOR
https://goo.gl/forms/DlO7nzzIeaYYDZyz2
Join the ILT community: https://www.facebook.com/groups/InnovationlandforTourism/ 
Deadline for application: 5pm. January 19th, 2018

#ILTAseanMentoringandNetworking
#InnovationlandofTourism
#startuptourismmentoringnetworking
#Tăngtốckhởinghiệpdulịch

View Event →
Open Startup Door 2 - Sự kiện đào tạo, cố vấn, kết nối đầu tư
Dec
22
9:00 AM09:00

Open Startup Door 2 - Sự kiện đào tạo, cố vấn, kết nối đầu tư

Được phát triển từ đúc rút và trải nghiệm của KisStartup qua hàng trăm hội thảo, gặp gỡ chia sẻ với hàng nghìn các bạn khởi nghiệp, kinh doanh. Thấu hiểu những khó khăn, trở ngại, thiếu thốn người đồng hành về chuyên môn, kỹ thuật, luật pháp v..v., chúng tôi đã nỗ lực cùng các chuyên gia trong mạng lưới của mình từng bước hoàn thành sứ mệnh của những con người vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp khởi sự kinh doanh. 

Tiếp nối thành công của Open Startup Door. 1, KisStartup tiếp tục tổ chức Open Startup Door. 2 với chủ đề “Các dòng doanh thu và hệ thống báo cáo”

- Thời gian: 9h00 - 16h30, ngày 22/12/2017

- Khung chương trình: 

+ 9h00 - 12h00: Hội thảo với chủ đề "Các dòng doanh thu và hệ thống báo cáo" 
+ 13h30 - 16h30: Trao đổi trực tiếp giữa Doanh nghiệp - Cố vấn (45 phút/doanh nghiệp) 

- Phí tham dự (đóng trực tiếp tại sự kiện hoặc chuyển khoản) 

+ Hội thảo buổi sáng: 200.000 VNĐ/người
+ Gặp gỡ cố vấn buổi chiều: 100.000 VNĐ/doanh nghiệp/bàn tư vấn

- Thông tin diễn giả: Nguyễn Cẩm Chi (Ms.) - Giám đốc Unit Academy

Với hơn 13 năm làm việc trong các công ty tư vấn thuế, công ty kiểm toán, chị Nguyễn Cẩm Chi là chuyên gia cấp cao và tham gia vào hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn kế toán, soát xét và thẩm tra (Due Diligence) cho mục đích định giá doanh nghiệp, hợp nhất báo cáo tài chính…

Là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), đồng thời là Kiểm toán viên hành nghề (CPA), chị Chi đã sử dụng kiến thức được học để tham gia trực tiếp vào các hợp đồng kiểm toán các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Với kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực kiểm toán, chị Chi là giảng viên các chương trình đào tạo quốc tế như ACCA (UK), ICAEW… ở các môn về Lập báo cáo tài chính (F7 – Financial Reporting) và Kiểm toán (F8 – Audit and Assurance), và tham gia giảng dạy ở một số khóa học cho doanh nghiệp về Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS – IFRS (So sánh Chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam), Hợp nhất báo cáo tài chính, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Kế toán tinh gọn cho khởi nghiệp…

- Đơn vị tổ chức: KisStartup - tổ chức nâng cao năng lực về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thông qua đào tạo, huấn luyện, cố vấn và tư vấn.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Landing Page: http://openstartupdoor.com/
Email: hello@kisstartup.com
Mobile: (+84) 978. 137. 894 (Ms. Thảo)

View Event →
Khởi nghiệp tinh gọn cho người bận rộn: Sáng tạo giải pháp
Dec
21
3:00 PM15:00

Khởi nghiệp tinh gọn cho người bận rộn: Sáng tạo giải pháp

Giải pháp cho khách hàng đến từ đâu? Bạn có muốn trải nghiệm cách tạo ra những giải pháp mới cho khách hàng? Bạn có thể sẽ ngạc nhiên về chính sự sáng tạo của mình. 

Với phương pháp giảng dạy khác biệt, không lý thuyết mà hướng dẫn học viên trải nghiệm, Khóa học của KisStartup lúc nào cũng đầy hứng khởi. 
Hãy tận dụng tối đa 1.5h với chương trình. 

Tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm). KisStartup sẽ liên hệ để xác nhận với bạn và gửi tài liệu để bạn đọc trước khi đến lớp. 

Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.
Các Buổi đào tạo khác trong chuỗi 1.5h
6-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Tư duy trong khởi nghiệp
7-12 : 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Mô hình kinh doanh
8-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Ước lượng quy mô thị trường
14-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: HIểu về khách hàng
21-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Sáng tạo giải pháp
25-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Kể chuyện sản phẩm dịch vụ 
26-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Kiểm chứng giá trị
27-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Phỏng vấn giải pháp
28-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Lộ trình bán hàng
29-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Các giai đoạn phát triển của một dự án khởi nghiệp

#Tưduykhởinghiệp
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

View Event →
1.5h:Khởi nghiệp tinh gọn: Hiểu về Khách hàng
Dec
14
3:00 PM15:00

1.5h:Khởi nghiệp tinh gọn: Hiểu về Khách hàng

Khách hàng sẽ gắn bó với người hiểu họ nhất và giải quyết tốt nhất vấn đề của họ. Khóa học sẽ cùng bạn đặt mình vào vị trí của khách hàng tìm hiểu những vấn đề, mong muốn, kỳ vọng của họ. Sự thay đổi trong hiểu biết của bạn về khách hàng sẽ thay đổi rất nhiều cách thiết kế sản phẩm dịch vụ. Ngay cả khi bạn đã hiểu, hãy đừng chủ quan vì khách hàng cũng thay đổi rất nhanh. 

Với phương pháp giảng dạy khác biệt, không lý thuyết mà hướng dẫn học viên trải nghiệm, Khóa học của KisStartup lúc nào cũng đầy hứng khởi. 
Hãy tận dụng tối đa 1.5h với chương trình. 

Tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm). KisStartup sẽ liên hệ để xác nhận với bạn và gửi tài liệu để bạn đọc trước khi đến lớp. 

Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.
Các Buổi đào tạo khác trong chuỗi 1.5h
6-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Tư duy trong khởi nghiệp
7-12 : 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Mô hình kinh doanh
8-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Ước lượng quy mô thị trường
14-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: HIểu về khách hàng
21-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Sáng tạo giải pháp
25-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Kể chuyện sản phẩm dịch vụ 
26-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Kiểm chứng giá trị
27-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Phỏng vấn giải pháp
28-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Lộ trình bán hàng
29-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Các giai đoạn phát triển của một dự án khởi nghiệp

#Tưduykhởinghiệp
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

View Event →
Đào tạo và Thực hành tăng cường Khởi nghiệp Tinh gọn
Dec
11
to Dec 13

Đào tạo và Thực hành tăng cường Khởi nghiệp Tinh gọn

"Khóa học thực sự thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của tôi khiến tôi tiếp cận các dự án khởi sự kinh doanh sắp tới hiệu quả hơn, tinh gọn hơn. Chúng tôi đã dám cắt bỏ những dự án hạng mục không hiệu quả để tập trung vào những giá trị cốt lõi và thế mạnh của doanh nghiệp"- Phan Xuân Biên - Học viên Khóa học Khởi nghiệp tinh gọn tại KisStartup. 

Không cam kết sự dễ dãi, các khóa học khởi nghiệp tinh gọn tại KisStartup là trải nghiệm thực sự khó khăn cho các chủ doanh nghiệp /nhóm khởi nghiệp tham gia dự án. Các bạn sẽ không chỉ có cơ hội vừa học vừa thực hành trực tiếp trên chính dự án của mình mà còn được hỗ trợ tăng cường sau khóa học nhằm gia tăng hiệu quả tăng tốc của dự án. 

Chương trình học: 
03 ngày tăng cường. 11,12,13 tháng 12.2017 + 03 buổi huấn luyện tăng cường 1:1 cho các dự án sau đào tạo

Tư duy & Công cụ quan trọng của Khởi nghiệp tinh gọn giúp bạn
+ Bước đầu xây dựng và kiểm chứng mô hình kinh doanh
+ Xây dựng những giá trị quan trọng trong mô hình kinh doanh thông qua thực hành
+ Hiểu và chuẩn bị làm việc với nhà đầu tư
+ Thực hành trực tiếp trên sản phẩm dịch vụ và thực hành thực tế 
+ 03 buổi huấn luyện trực tiếp 1-1 trên dự án của doanh nghiệp sau khi học (bao gồm cả pitching) (Tùy chọn thời gian)

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh
Một trong 12 chuyên gia đổi mới sáng tạo trong chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan. Tác giả cuốn sách: Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy & Công cụ 
Yêu cầu: 
Học viên phải thực hiện đầy đủ các công việc và bài tập được giao
Học phí: 16.500.000 VND
Ưu đãi cho nhóm học 3 thành viên: 15.000.000/người
Đăng ký tại: https://goo.gl/forms/Hm8VVLv82DI1DxZE2
#Khởinghiệptinhgọn
#Làmviệcvớinhàđầutư
#Leanstartup
#Môhìnhkinhdoanh
#Tuyênbốgiátrị
#KisStartup

Giới thiệu: KisStartup Innovation Consulting.Coaching.Mentoring đặt cho mình sứ mệnh nâng cao năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ từ đào tạo thực tế tăng cường, huấn luyện trực tiếp 1-1 và huấn luyện đồng đẳng (peer-to-peer coaching), cố vấn, KisStartup muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trong chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan, KisStartup mong muốn mang những giá trị bền vững cho sự phát triển chung của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. 
KisStartup là đơn vị sáng lập:
+ Sàn kết nối đầu tư: http://www.investmatch.net/ (sàn phục vụ hơn 170 cuộc kết nối đầu tư trong khuôn khổ Techfest 2017)
+ Sàn kết nối giải pháp startup với doanh nghiệp: HiTech Konec
+ Dự án Innovation Land of Tourism

Thông tin chi tiết: http://www.kisstartup.com/

View Event →
Gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm đầu tư - Sau Techfest
Dec
8
6:00 PM18:00

Gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm đầu tư - Sau Techfest

Số lượng các nhà đầu tư Việt Nam tăng lên nhanh chóng và tiềm năng đóng góp quan trọng vào hệ sinh thái khởi nghiệp. Để hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước tham gia tích cực và hiệu quả hơn trong hoạt động đầu tư, KisStartup - đơn vị phụ trách hoạt động Kết nối đầu tư tại Techfest2017 tổ chức buổi tọa đàm: GẶP GỠ VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ - SAU TECHFEST.

Nội dung chính:
+ 6.30pm-7.30pm: Nhà đầu tư & Cố vấn khởi nghiệp (Investor & Mentor). Diễn giả: Bà Đỗ Thu Giang - Đồng sáng lập Công ty Cổ phần Thế hệ Xanh, cố vấn, nhà đầu tư; Ông Trần Trí Dũng đại diện Swiss EP; 
+ 7.30pm-8.30pm: Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư. Ông Phan Đình Tuấn Anh. Sáng lập Angel4Us - Nhà đầu tư, Cố vấn khởi nghiệp, Chuyên gia đổi mới sáng tạo

Đối tượng tham dự:
- Các nhà đầu tư Việt Nam mong muốn lắng nghe kinh nghiệm đầu tư và network với cộng đồng các nhà đầu tư
- Các Startup muốn tìm hiểu về nhà đầu tư và những kỳ vọng của họ

View Event →
Khởi nghiệp tinh gọn cho người bận rộn: Ước lượng thị trường
Dec
8
3:00 PM15:00

Khởi nghiệp tinh gọn cho người bận rộn: Ước lượng thị trường

Làm thế nào để trả lời nhà đầu tư về quy mô thị trường của bạn? Làm thế nào để biết chắc mình đang tham gia một thị trường có nhiều tiềm năng đủ để bạn nỗ lực trong thời gian dài? Làm thế nào để biết tiềm năng thị phần và vẽ lên câu chuyện của riêng bạn? 
Hãy cùng tham gia chương trình đào tạo 1.5h Khởi nghiệp tinh gọn hàng tuần tại KisStartup. 

Với phương pháp giảng dạy khác biệt, không lý thuyết mà hướng dẫn học viên trải nghiệm, Khóa học của KisStartup lúc nào cũng đầy hứng khởi. 
Hãy tận dụng tối đa 1.5h với chương trình. 

Tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm). KisStartup sẽ liên hệ để xác nhận với bạn và gửi tài liệu để bạn đọc trước khi đến lớp. Sau khóa học bạn sẽ được tham gia cộng đồng để được theo dõi tiến độ thực hành những gì đã học. 

Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.
Các Buổi đào tạo khác trong chuỗi 1.5h dự kiến. 

6-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Tư duy trong khởi nghiệp
7-12 : 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Mô hình kinh doanh
8-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Ước lượng quy mô thị trường
14-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: HIểu về khách hàng
21-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Sáng tạo giải pháp
25-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Kể chuyện sản phẩm dịch vụ 
26-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Kiểm chứng giá trị
27-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Phỏng vấn giải pháp
28-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Lộ trình bán hàng
29-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Các giai đoạn phát triển của một dự án khởi nghiệp

#Tưduykhởinghiệp
#Môhìnhkinhdoanh
#Ướclượngquymôthịtrường
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

View Event →
Khởi nghiệp tinh gọn cho người bận rộn: Mô hình kinh doanh
Dec
7
3:00 PM15:00

Khởi nghiệp tinh gọn cho người bận rộn: Mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh với 9 nội dung có thể không xa lạ với bạn, nhưng sử dụng mô hình đó thế nào cho hiệu quả với doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp là một vấn đề không đơn giản. Chúng tôi cùng bạn đi sâu vào mô hình để giúp dự án khởi nghiệp của bạn tiến những bước vững chãi hơn. 

Với phương pháp giảng dạy khác biệt, không lý thuyết mà hướng dẫn học viên trải nghiệm, Khóa học của KisStartup lúc nào cũng đầy hứng khởi. 
Hãy tận dụng tối đa 1.5h với chương trình. 

Tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm). KisStartup sẽ liên hệ để xác nhận với bạn và gửi tài liệu để bạn đọc trước khi đến lớp. Sau khóa học bạn sẽ được tham gia cộng đồng giám sát thực hành dự án của bạn.

Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.
Các Buổi đào tạo khác trong chuỗi 1.5h
6-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Tư duy trong khởi nghiệp
7-12 : 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Mô hình kinh doanh
8-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Ước lượng quy mô thị trường
14-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: HIểu về khách hàng
21-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Sáng tạo giải pháp
25-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Kể chuyện sản phẩm dịch vụ 
26-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Kiểm chứng giá trị
27-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Phỏng vấn giải pháp
28-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Lộ trình bán hàng
29-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Các giai đoạn phát triển của một dự án khởi nghiệp

#Tưduykhởinghiệp
#Môhìnhkinhdoanh
#Ướclượngquymôthịtrường
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

View Event →
Khởi nghiệp tinh gọn cho người bận rộn: Tư duy khởi nghiệp
Dec
6
3:00 PM15:00

Khởi nghiệp tinh gọn cho người bận rộn: Tư duy khởi nghiệp

Không có tư duy đúng, không có tư duy sai trong khởi nghiệp, chỉ có tư duy phù hợp với bạn hay không mà thôi. Làm thế nào để tìm một cách tiếp cận tốt nhất cho dự án kinh doanh của bạn? Chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn những tư duy quan trọng trong khởi nghiệp. Từ những thành công và thất bại của mình, bạn có thể chia sẻ cùng chúng tôi và cùng tìm ra cách tiếp cận tốt nhất. 

Với phương pháp giảng dạy khác biệt, không lý thuyết mà hướng dẫn học viên trải nghiệm, Khóa học của KisStartup lúc nào cũng đầy hứng khởi. 
Hãy tận dụng tối đa 1.5h với chương trình. 
Tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm). KisStartup sẽ liên hệ để xác nhận với bạn và gửi tài liệu để bạn đọc trước khi đến lớp. Sau khóa học bạn sẽ được tham gia cộng đồng để được theo dõi tiến độ thực hành những gì đã học. 

Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.
Các Buổi đào tạo khác trong chuỗi 1.5h
6-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Tư duy trong khởi nghiệp
7-12 : 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Mô hình kinh doanh
8-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Ước lượng quy mô thị trường
14-12: 1h Khởi nghiệp tinh gọn: HIểu về khách hàng
21-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Sáng tạo giải pháp
25-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Kể chuyện sản phẩm dịch vụ 
26-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Kiểm chứng giá trị
27-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Phỏng vấn giải pháp
28-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn - Lộ trình bán hàng
29-12 1h Khởi nghiệp tinh gọn: Các giai đoạn phát triển của một dự án khởi nghiệp

#Tưduykhởinghiệp
#Môhìnhkinhdoanh
#Ướclượngquymôthịtrường
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

View Event →
Kết nối đầu tư tại Techfest2017
Nov
14
to Nov 15

Kết nối đầu tư tại Techfest2017

Trong khuôn khổ hoạt động kết nối đầu tư trong Techfest2017, tiếp nối thành công của 02 buổi kết nối đầu tư trước Techfest, mời các bạn tham dự buổi kết nối đầu tư với các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Techfest 2017. 
Hãy chuẩn bị hồ sơ của bạn và trao đổi với BTC về cách thức tham dự. 
Đăng ký trên http://www.investmatch.net/
Gặp gỡ nhà đầu tư tại sự kiện
Lắng nghe phản hồi và tiếp cận với nhà đầu tư trong suốt năm

View Event →
Chuỗi Khởi nghiệp tinh gọn: Mô hình tinh gọn gặp gỡ nhà đầu tư
Nov
9
2:00 PM14:00

Chuỗi Khởi nghiệp tinh gọn: Mô hình tinh gọn gặp gỡ nhà đầu tư

Lean Canvas- Một công cụ giao tiếp hiệu quả với những nhà đầu tư tiềm năng. Xây dựng mô hình tinh gọn để gặp gỡ nhà đầu tư như thế nào?
Hãy cùng tham gia Buổi thực hành tăng cường thiết kế dành cho tối đa 10 nhóm đăng ký để đảm bảo chất lượng của buổi học. 

Đăng ký tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm)
Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)
MIỄN PHÍ THAM DỰ CHO CÁC STARTUP ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM DỰ TECHFEST2017

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.
#Môhìnhtinhgọn
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

View Event →
Chuỗi sự kiện Khởi nghiệp tinh gọn: Vẽ trải nghiệm khách hàng
Nov
6
2:00 PM14:00

Chuỗi sự kiện Khởi nghiệp tinh gọn: Vẽ trải nghiệm khách hàng

Đã bao giờ bạn đặt mình vào vai trò của khách hàng trải nghiệm sản phẩm dịch vụ của bạn? Hãy cùng chúng tôi tham gia buổi thực hành tăng cường để hiểu trải nghiệm của khách hàng và vẽ lên bức tranh trải nghiệm khách hàng của bạn bằng những kỹ thuật đơn giản sáng tạo. 
Buổi thực hành tăng cường thiết kế dành cho tối đa 10 nhóm đăng ký để đảm bảo chất lượng của buổi học. 
Đăng ký tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm)
Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)
Miễn phí với các Startup ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM GIA TECHFEST2017

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.
#Vẽtrảinghiệmkháchhàng
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

View Event →
Chuỗi sự kiện Khởi nghiệp tinh gọn: 4 bước phát triển Khách hàng
Nov
3
2:00 PM14:00

Chuỗi sự kiện Khởi nghiệp tinh gọn: 4 bước phát triển Khách hàng

Khách hàng phải trải qua rất nhiều bước để thực sự có được. Có những sản phẩm bạn sẽ không thể có ngay thị trường khi sản phẩm mới ra đời. Chúng tôi quyết định thay đổi và mở rộng câu chuyện liên quan đến khách hàng bằng 4 bước phát triển khách hàng trước. Nội dung Phỏng vấn khách hàng sẽ được lồng ghép trong bài tập thực hành ngay tại buổi học. 
Buổi thực hành tăng cường thiết kế dành cho tối đa 10 nhóm đăng ký để đảm bảo chất lượng của buổi học. 

Đăng ký tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm)
Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)
Miễn phí cho các startup ĐÃ tham dự Techfest2017

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.

 

View Event →
Phân tích Mô hình kinh doanh
Nov
2
2:00 PM14:00

Phân tích Mô hình kinh doanh

Bạn đã nghe và đã thực hành Mô hình kinh doanh Canvas? Tuy nhiên, đã bao giờ bạn thực sự phân tích mô hình kinh doanh của mình một cách nghiêm túc để nhìn ra những cơ hội và rủi ro từ nó? 
Hãy tham dự buổi đào tạo tăng cường về Phân tích mô hình kinh doanh tại KisStartup. 
Đối tượng tham dự: Phù hợp nhất với các bạn đang khởi sự kinh doanh hoặc các công ty phát triển dự án mới. Sẽ không phù hợp nếu bạn mới dừng ở một ý tưởng hoặc chưa có ý tưởng. 
Buổi thực hành tăng cường thiết kế dành cho tối đa 10 nhóm đăng ký để đảm bảo chất lượng của buổi học. 

Đăng ký tham dự: https://goo.gl/forms/goJuKZp6UL79K3o52 

Em xin gửi thông tin sự kiện như dưới đây. 
Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)
Miễn phí cho các startup tham dự Techfest2017

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ - 2017. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.
#KisStartup
#Khởinghiệptinhgọn
#NguyễnĐặngTuấnMinh
#Phântíchmôhinhkinhdoanh

View Event →
Hi-Tech Konec AI (Trí tuệ nhân tạo)
Oct
31
9:00 AM09:00

Hi-Tech Konec AI (Trí tuệ nhân tạo)

Giới thiệu về Hi-Tech Konec

Hi-Tech Konec - Workshop Series - Sự kiện kết nối CHUYÊN GIA - DOANH NGHIỆP - STARTUP là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện bên lề TECHFEST 2017

Thời gian: Buổi 4 với chủ đề về Trí tuệ nhân tạo (AI) diễn ra vào ngày 31/10/2017 (dự kiến)

Địa điểm: KiCoworking Space - Tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Hà Nội

Mục đích chuỗi Workshop:
Tham dự buổi workshop, các CEO của SME, startup, nhà đầu tư, các bạn trẻ đam mê công nghệ cao sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp với những chuyên gia đầu ngành và chia sẻ về thông tin và xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực công nghệ cao; nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư trong nước về Công nghệ cao (IoT, BigData, AR/VR); giúp các CEOs từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhận ra khả năng ứng dụng của những công nghệ cao trong lĩnh vực của mình. Đồng thời, chuỗi workshop cũng là cơ hội để các CEO, nhà đầu tư, startup và SME giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm và doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp mình.

Đăng ký: https://goo.gl/o31A8Q

Thông tin về ban tổ chức: 
#KisStartup tập trung những chuyên gia tư vấn, giảng viên, huấn luyện viên, cố vấn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cùng mạng lưới hợp tác với rất nhiều các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực marketing, tài chính, luật pháp, nhân sự và đào tạo kỹ năng mềm. 
#HHSC - đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ khoa học công nghệ, hỗ trợ giới thiệu, tiếp nhận, trình diễn, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 
#Innovatube - Được thành lập bởi Danny Goh và Hajime Hotta, hai doanh nhân liên tục (serial entrepreneurs) cũng là hai nhà đầu tư thiên thần lâu năm, Innovatube là công ty đầu tư cho startup ở giai đoạn đầu (pre-seed investment). Sứ mệnh của công ty là thúc đẩy sự đổi mới, thông qua ba mảng kinh doanh chính: đầu tư pre-seed cho các startup công nghệ tiên phong ở giai đoạn đầu ở khu vực Đông Nam Á; tư vấn công nghệ cho các tổ chức, công ty; và xây dựng cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ: 

Tạ Hương Thảo
Cel: (+84) 978.137.894
Địa chỉ: P209, Tòa 18T1 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: invest@techfest.vn

----------------

About Hi-Tech Konec

Hi-Tech Konec - Workshop Series - aiming to connect EXPERTS - SMEs - STARTUP is one of the remarkable opening events ahead of TECHFEST 2017. 

- Time: Day 4 with the theme "Hi-Tech Konec AI" takes place on October 31st, 2017 (expected). 

- Location: KiCoworking Space - 4th floor, Times Tower, 35 Le Van Luong Street, Hanoi

Goals of Hi-Tech Konec: 
Attending Hi-Tech Konec, CEOs of SMEs, startups, investors and those who are interested in technology will be given a chance to have a direct talk with leading experts and listen to updated information and trends in deep tech; raising local investors’ awareness about deep tech (IoT, BigData, AR/VR); helping CEOs from various fields realize the likelihood of application of deep tech in their fields. Moreover, it is an ideal opportunity for CEOs, investors, startups, and experts to network, share and learn from others’ experiences. 

Application Form: https://goo.gl/o31A8Q

About organizer:
KisStartup has experienced consultants, trainers and coaches who are experts in innovation and entrepreneurship; as well as marketing, finance, law, human resources and soft skills. 
HHSC under Management Board of Hòa Lạc Hi-Tech Park provides technology services such as supporting to introduce, adopt, transfer technology to meet the operation and development demands at Hòa Lạc Hi-Tech Park. 
Innovatube is a technology startup incubator that operates in Hong Kong, Singapore, Vietnam and the United Kingdom. We aim to become the worldwide leading force when it comes to accelerating global innovation. Our power to drive innovation is composed of three different business units: Capital, Foundation, Solutions.


For further Information

Ms. Ta Huong Thao
Cel: (+84) 978.137.894
Address: Room 209, 18T1 Building, Le Van Luong, Cau Giay, Hanoi. 
Email: invest@techfest.vn
------------------------------------------------------------------------------------------

View Event →
Huấn luyện - Peer-to-Peer Coaching hàng tuần tại KisStartup. Thứ 6: 11am
Oct
27
11:00 AM11:00

Huấn luyện - Peer-to-Peer Coaching hàng tuần tại KisStartup. Thứ 6: 11am

Nơi thúc đẩy dự án, kết nối và có những người đồng hành cùng startup của bạn. 
Hàng tuần bạn sẽ:
+ Chia sẻ mục tiêu, khó khăn tuần tới
+ Học thêm 1 chủ đề quan trọng cho khởi nghiệp như online marketing, Quản lý khách hàng, bán hàng, nhân sự v.v.
+ Giới thiệu những công cụ của khởi nghiệp tinh gọn có liên quan
+ Học hỏi từ khó khăn và cách giải quyết của những người giống bạn

Thời gian: Bạn có thể lựa chọn tham gia hàng tuần
+ Thứ 6: 11-12am hàng tuần

Trải nghiệm thử: https://www.facebook.com/groups/p2pcoaching
Tham gia buổi đầu tiên: MIỄN PHÍ
Phí tham dự các buổi sau: 200.000/người/buổi
Đăng ký tham dự: https://goo.gl/forms/FZ4yDJWtSI3BhdNy1
---
Là đơn vị đầu tiên triển khai hoạt động P2P Coaching tại Việt Nam, sau 3 tháng vận hành, hoạt động Huấn luyện đồng cấp hàng tuần sáng thứ 3 hàng tuần tại KisStartup đã nhận được sự ủng hộ và tham gia đều đặn của các startup. 

Giá trị các bạn nhận được từ hoạt động P2P Coaching:
- Người đồng hành hỗ trợ thực hiện cam kết hàng tuần: Từ khi liên tục tham gia hoạt động P2P Coaching từ những ngày đầu, giá trị nhất với mình là sự tập trung, nó giúp mình phát hiện ra những hướng đi mới từ những thứ đã cũ mà mình chưa bao giờ nghĩ tới – Phan Xuân Biên
- Mạng lưới và chia sẻ với nhau: nhiều cơ hội hợp tác và chia sẻ đã xuất hiện
- Áp lực tích cực và sự tập trung cho mình và cho nhân viên: 
Từ tháng 8, 2017, KisStartup quyết định mở rộng phạm vi cho các trưởng dự án, các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý mong muốn xây dựng sự kỷ luật, cam kết và hiệu quả công việc cho chính mình và cho doanh nghiệp của mình. Các thành viên cam kết đóng phí và tham dự nghiêm túc sẽ cùng nhau theo dõi tiến triển của dự án và cá nhân của mình.https://www.facebook.com/groups/p2pcoaching/

ĐĂNG KÝ THAM GIA: BẤM GOING TRÊN EVENT VÀ XUẤT HIỆN TẠI SỰ KIỆN

Hãy lắng nghe ý kiến của những người đã tham gia hoạt động

Nguyễn Phương Lan – CEO Xuân Phong Transport: Hi all, P2P Coaching cực kỳ hiệu quả với người có nhiều ý tưởng, nhiều công việc mà lại ít thời gian như mình. Việc sắp xếp công việc sao cho phù hợp với quỹ thời gian là việc rất khó, nhất là khi có nhiều việc phát sinh buộc phải xử lý gấp thì thời gian biểu đặt ra trước sẽ rơi vào tình trạng không thực hiện được, từ đó dễ nản lòng, căng thẳng rồi dẫn đến tình trạng bị áp lực cao và không biết gỡ rối từ đâu. Đến với P2P Coaching, bạn buộc phải biết mình muốn gì, buộc phải đối mặt với vấn đề đang vướng mắc và được hướng dẫn sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để gỡ rối từng phần nên chỉ qua 1 tuần, nếu bạn nghiêm túc thực hiện những gì mình đặt ra, bạn sẽ cảm thấy hai vai mình được gỡ đi cả tá gánh nặng. Vì vậy, P2P nên được nhân rộng ra đối với tất cả mọi người vì ai cũng có những lúc cần được hỗ trợ để từng bước gỡ rối những khó khăn trong cuộc sống, tạo động lực để thực hiện mọi dự án hay đơn giản chỉ là để có cuộc sống vui vẻ và sức khỏe tốt hơn. Thanks P2P Coaching.

Khánh Thị Phương: Với cách thức là người tham gia tự đặt mục tiêu cho tuần tới rồi báo kết quả và đặt tiếp mục tiêu cho tuần tiếp theo. Trên nền kế hoạch và thực hiện 1 tuần đó huấn luận viên và các bạn cùng tham gia sẽ lục tìm những điểm chưa ổn để bổ sung kiến thức, từ phân tích hoạt động của 1 tuần mà giúp bạn định hướng, hoàn thiện dự án của bạn. P2P sẽ thúc bạn hành động. Khi đến với P2P là mình đang bế tắc, không biết làm gì, không muốn làm gì, P2P đã giúp mình có những hành động dù nhỏ nhưng cụ thể, làm được những điều mình chưa nghĩ ra, hay không dám làm. Quan trọng hơn, mình nghĩ nếu bạn có một mục tiêu, kế hoạch dài hạn thì P2P sẽ phát huy hiệu quả cao hơn. P2P sẽ kết nối bạn với những người bạn rất hay. Họ chia sẻ, quan tâm, gợi ý cho bạn, mong bạn thành công. Và huấn luận viên cũng nắm tình hình để giúp đỡ bạn. Đá hết 1 kỳ p2p mà thực ra mình chỉ tham gia được khoảng 4 buổi nhưng đã thay đổi mình khá nhiều. Sắp tới khi mục tiêu dài hạn đã rõ, mình mong chờ P2P sẽ giúp mình làm việc cần cù, cũng như đúng hướng, nếu thấy chệch choạc là báo động liền. Chúc các bạn sẽ tham gia P2P sẽ có những bước tiến, tiến bộ nhiều ý nghĩa.
#p2pcoaching
#Kisstartup
#Huấnluyện
#Khởinghiệptinhgọn

View Event →
Hi-Tech Konec AR/VR (Thực tế ảo)
Oct
24
9:00 AM09:00

Hi-Tech Konec AR/VR (Thực tế ảo)

Giới thiệu về Hi-Tech Konec

Hi-Tech Konec - Workshop Series - Sự kiện kết nối CHUYÊN GIA - DOANH NGHIỆP - STARTUP là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện bên lề TECHFEST 2017

Thời gian (5 buổi): Buổi 3 với chủ đề về Thực tế ảo (AR/VR) sẽ diễn ra vào ngày 24/10/2017 (dự kiến). 

Địa điểm: KiCoworking Space - Tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Hà Nội

Mục đích chuỗi Workshop:
Tham dự buổi workshop, các CEO của SME, startup, nhà đầu tư, các bạn trẻ đam mê công nghệ cao sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp với những chuyên gia đầu ngành và chia sẻ về thông tin và xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực công nghệ cao; nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư trong nước về Công nghệ cao (IoT, BigData, AR/VR); giúp các CEOs từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhận ra khả năng ứng dụng của những công nghệ cao trong lĩnh vực của mình. Đồng thời, chuỗi workshop cũng là cơ hội để các CEO, nhà đầu tư, startup và SME giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm và doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp mình.

Đăng ký: https://goo.gl/o31A8Q 

Thông tin về ban tổ chức: 
#KisStartup tập trung những chuyên gia tư vấn, giảng viên, huấn luyện viên, cố vấn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cùng mạng lưới hợp tác với rất nhiều các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực marketing, tài chính, luật pháp, nhân sự và đào tạo kỹ năng mềm. 
#HHSC - đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ khoa học công nghệ, hỗ trợ giới thiệu, tiếp nhận, trình diễn, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 
#Innovatube - Được thành lập bởi Danny Goh và Hajime Hotta, hai doanh nhân liên tục (serial entrepreneurs) cũng là hai nhà đầu tư thiên thần lâu năm, Innovatube là công ty đầu tư cho startup ở giai đoạn đầu (pre-seed investment). Sứ mệnh của công ty là thúc đẩy sự đổi mới, thông qua ba mảng kinh doanh chính: đầu tư pre-seed cho các startup công nghệ tiên phong ở giai đoạn đầu ở khu vực Đông Nam Á; tư vấn công nghệ cho các tổ chức, công ty; và xây dựng cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ: 

Tạ Hương Thảo
Cel: (+84) 978.137.894
Địa chỉ: P209, Tòa 18T1 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: invest@techfest.vn

Hi-Tech Konec - Workshop Series - aiming to connect EXPERTS - SMEs - STARTUP is one of the remarkable opening events ahead of TECHFEST 2017. 

- Time (5 days): Day 3 with the theme "Hi-Tech Konec AR/VR" takes place on October 24th, 2017 (expected) 

- Location: KiCoworking Space - 4th floor, Times Tower, 35 Le Văn Luong Street, Hanoi

Goals of Hi-Tech Konec: 
Attending Hi-Tech Konec, CEOs of SMEs, startups, investors and those who are interested in technology will be given a chance to have a direct talk with leading experts and listen to updated information and trends in deep tech; raising local investors’ awareness about deep tech (IoT, BigData, AR/VR); helping CEOs from various fields realize the likelihood of application of deep tech in their fields. Moreover, it is an ideal opportunity for CEOs, investors, startups, and experts to network, share and learn from others’ experiences. 

Application Form: https://goo.gl/o31A8Q

About organizer:
KisStartup has experienced consultants, trainers and coaches who are experts in innovation and entrepreneurship; as well as marketing, finance, law, human resources and soft skills. 
HHSC under Management Board of Hòa Lạc Hi-Tech Park provides technology services such as supporting to introduce, adopt, transfer technology to meet the operation and development demands at Hòa Lạc Hi-Tech Park. 
Innovatube is a technology startup incubator that operates in Hong Kong, Singapore, Vietnam and the United Kingdom. We aim to become the worldwide leading force when it comes to accelerating global innovation. Our power to drive innovation is composed of three different business units: Capital, Foundation, Solutions.

For further Information

Ms. Ta Huong Thao
Cel: (+84) 978.137.894
Address: Room 209, 18T1 Building, Le Van Luong, Cau Giay, Hanoi. 
Email: invest@techfest.vn

------------------------------------------------------------------------------------------

View Event →
Mô hình tinh gọn gặp gỡ nhà đầu tư
Oct
17
2:00 PM14:00

Mô hình tinh gọn gặp gỡ nhà đầu tư

Lean Canvas- Một công cụ giao tiếp hiệu quả với những nhà đầu tư tiềm năng. Xây dựng mô hình tinh gọn để gặp gỡ nhà đầu tư như thế nào?

Hãy cùng tham gia Buổi thực hành tăng cường thiết kế dành cho tối đa 10 nhóm đăng ký để đảm bảo chất lượng của buổi học.

Đăng ký tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm)

Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.

#Môhìnhtinhgọn

#Khởinghiệptinhgọn

#KisStartup

#NguyễnĐặngTuấnMinh

View Event →
Vẽ trải nghiệm khách hàng
Oct
13
2:00 PM14:00

Vẽ trải nghiệm khách hàng

Đã bao giờ bạn đặt mình vào vai trò của khách hàng trải nghiệm sản phẩm dịch vụ của bạn? Hãy cùng chúng tôi tham gia buổi thực hành tăng cường để hiểu trải nghiệm của khách hàng và vẽ lên bức tranh trải nghiệm khách hàng của bạn bằng những kỹ thuật đơn giản sáng tạo. 
Buổi thực hành tăng cường thiết kế dành cho tối đa 10 nhóm đăng ký để đảm bảo chất lượng của buổi học. 
Đăng ký tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm)
Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.
#Vẽtrảinghiệmkháchhàng
#Khởinghiệptinhgọn
#KisStartup
#NguyễnĐặngTuấnMinh

View Event →
Chuỗi sự kiện Khởi nghiệp tinh gọn: 4 bước phát triển Khách hàng
Oct
12
2:00 PM14:00

Chuỗi sự kiện Khởi nghiệp tinh gọn: 4 bước phát triển Khách hàng

Khách hàng phải trải qua rất nhiều bước để thực sự có được. Có những sản phẩm bạn sẽ không thể có ngay thị trường khi sản phẩm mới ra đời. Chúng tôi quyết định thay đổi và mở rộng câu chuyện liên quan đến khách hàng bằng 4 bước phát triển khách hàng trước. Nội dung Phỏng vấn khách hàng sẽ được lồng ghép trong bài tập thực hành ngay tại buổi học. 

Buổi thực hành tăng cường thiết kế dành cho tối đa 10 nhóm đăng ký để đảm bảo chất lượng của buổi học. 
Đăng ký tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm)
Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.

#KisStartup
#Khởinghiệptinhgọn
#NguyễnĐặngTuấnMinh
#Pháttriểnkháchhàng

View Event →
Phân tích Mô hình kinh doanh
Oct
11
to Oct 14

Phân tích Mô hình kinh doanh

Bạn đã nghe và đã thực hành Mô hình kinh doanh Canvas? Tuy nhiên, đã bao giờ bạn thực sự phân tích mô hình kinh doanh của mình một cách nghiêm túc để nhìn ra những cơ hội và rủi ro từ nó? 
Hãy tham dự buổi đào tạo tăng cường về Phân tích mô hình kinh doanh tại KisStartup. 
Điều kiện tham dự: Bạn phải là một doanh nghiệp có mô hình đang hoạt động/ đã hoạt động. Sẽ không phù hợp nếu bạn mới dừng ở một ý tưởng. 
Buổi thực hành tăng cường thiết kế dành cho tối đa 10 nhóm đăng ký để đảm bảo chất lượng của buổi học. 

Đăng ký tham dự: Bằng bấm GOING (không tham dự xin bạn không bấm)
Phí tham dự: 200.000/người (đóng phí tại sự kiện)

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh. Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Tác giả cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.
#KisStartup
#Khởinghiệptinhgọn
#NguyễnĐặngTuấnMinh
#Phântíchmôhinhkinhdoanh

View Event →
HiTech Konec IoT- Đầu tư công nghệ cao
Oct
10
8:30 AM08:30

HiTech Konec IoT- Đầu tư công nghệ cao

(Vietnamese below) About Hi-Tech Konec

Hi-Tech Konec - Workshop Series - aiming to connect EXPERTS - SMEs - STARTUP is one of the remarkable opening events ahead of TECHFEST 2017. 

- Time (5 days): Day 1 with the theme of “Internet connects everything - Internet of Things (IoT)” takes place from 8.00 am to 5.15pm on October 10th, 2017. 

- Location: Hoa Lac Hi-Tech Service Center. 

Goals of Hi-Tech Konec: 
Attending Hi-Tech Konec, CEOs of SMEs, startups, investors and those who are interested in technology will be given a chance to have a direct talk with leading experts and listen to updated information and trends in deep tech; raising local investors’ awareness about deep tech (IoT, BigData, AR/VR); helping CEOs from various fields realize the likelihood of application of deep tech in their fields. Moreover, it is an ideal opportunity for CEOs, investors, startups, and experts to network, share and learn from others’ experiences. 

Application Form: https://goo.gl/o31A8Q

About organizer:
KisStartup has experienced consultants, trainers and coaches who are experts in innovation and entrepreneurship; as well as marketing, finance, law, human resources and soft skills. 
HHSC under Management Board of Hòa Lạc Hi-Tech Park provides technology services such as supporting to introduce, adopt, transfer technology to meet the operation and development demands at Hòa Lạc Hi-Tech Park. 
Innovatube is a technology startup incubator that operates in Hong Kong, Singapore, Vietnam and the United Kingdom. We aim to become the worldwide leading force when it comes to accelerating global innovation. Our power to drive innovation is composed of three different business units: Capital, Foundation, Solutions.


For further Information
- Hanoi
Ms. Ta Huong Thao
Cel: (+84) 978.137.894
Address: Room 209, 18T1 Building, Le Van Luong, Cau Giay, Hanoi. 
Email: invest@techfest.vn
- Hoa Lac Park
Ms. Nguyễn Ngọc Anh
Cel: (+84) 916.898.737
Address: Hoa Lac Hi-Tech Service Center - Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội
Email: invest@techfest.vn

------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu về Hi-Tech Konec

Hi-Tech Konec - Workshop Series - Sự kiện kết nối CHUYÊN GIA - DOANH NGHIỆP - STARTUP là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện bên lề TECHFEST 2017

Thời gian (5 buổi): Buổi 1 với chủ đề Internet Kết nối vạn vật Internet of Things (IoT) sẽ diễn ra từ 8h00 - 17h15, thứ 7 ngày 07/10/2017.

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Công nghệ cao Hòa Lạc.

Di chuyển: Để thuận lợi cho người tham dự, BTC có bố trí xe đón các bạn tại Bộ Khoa Học Công nghệ 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội vào lúc 8h. 

Mục đích chuỗi Workshop:
Tham dự buổi workshop, các CEO của SME, startup, nhà đầu tư, các bạn trẻ đam mê công nghệ cao sẽ có cơ hội trao đổi trực tiếp với những chuyên gia đầu ngành và chia sẻ về thông tin và xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực công nghệ cao; nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư trong nước về Công nghệ cao (IoT, BigData, AR/VR); giúp các CEOs từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhận ra khả năng ứng dụng của những công nghệ cao trong lĩnh vực của mình. Đồng thời, chuỗi workshop cũng là cơ hội để các CEO, nhà đầu tư, startup và SME giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm và doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp mình.

Đăng ký: https://goo.gl/o31A8Q

Thông tin về ban tổ chức: 
#KisStartup tập trung những chuyên gia tư vấn, giảng viên, huấn luyện viên, cố vấn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cùng mạng lưới hợp tác với rất nhiều các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực marketing, tài chính, luật pháp, nhân sự và đào tạo kỹ năng mềm. 
#HHSC - đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ khoa học công nghệ, hỗ trợ giới thiệu, tiếp nhận, trình diễn, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 
#Innovatube - Được thành lập bởi Danny Goh và Hajime Hotta, hai doanh nhân liên tục (serial entrepreneurs) cũng là hai nhà đầu tư thiên thần lâu năm, Innovatube là công ty đầu tư cho startup ở giai đoạn đầu (pre-seed investment). Sứ mệnh của công ty là thúc đẩy sự đổi mới, thông qua ba mảng kinh doanh chính: đầu tư pre-seed cho các startup công nghệ tiên phong ở giai đoạn đầu ở khu vực Đông Nam Á; tư vấn công nghệ cho các tổ chức, công ty; và xây dựng cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ: 
- Tại Hà Nội
Tạ Hương Thảo
Cel: (+84) 978.137.894
Địa chỉ: P209, Tòa 18T1 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: invest@techfest.vn
- Tại Hòa Lạc
Nguyễn Ngọc Anh
Cel: (+84) 916.898.737
Địa chỉ: Trung tâm dịch vụ công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội
Email: invest@techfest.vn

View Event →
Đào tạo và Thực hành tăng cường Khởi nghiệp Tinh gọn
Oct
2
to Oct 5

Đào tạo và Thực hành tăng cường Khởi nghiệp Tinh gọn

"Khóa học thực sự thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của tôi khiến tôi tiếp cận các dự án khởi sự kinh doanh sắp tới hiệu quả hơn, tinh gọn hơn"- Học viên tại KisStartup chia sẻ. 
Không cam kết sự dễ dãi, các khóa học khởi nghiệp tinh gọn tại KisStartup là trải nghiệm thực sự khó khăn cho các chủ doanh nghiệp tham gia dự án. Các bạn sẽ không chỉ có cơ hội vừa học vừa thực hành trực tiếp trên chính dự án của mình mà còn được hỗ trợ tăng cường sau khóa học nhằm gia tăng hiệu quả tăng tốc của dự án. 

Chương trình học: 
03 ngày tăng cường từ 9h sáng-4h chiều các ngày 2,4,5, tháng 10.2017

Tư duy & Công cụ quan trọng của Khởi nghiệp tinh gọn giúp bạn
+ Phát hiện vấn đề và ý tưởng
+ Bước đầu xây dựng và kiểm chứng mô hình kinh doanh (hiểu khách hàng, tuyên bố giá trị, v.v.)
+ Xác định những giá trị quan trọng trong mô hình kinh doanh
+ Hiểu và chuẩn bị làm việc với nhà đầu tư
+ Thực hành trực tiếp trên sản phẩm dịch vụ và thực hành thực tế 
03 buổi huấn luyện trực tiếp 1-1 trên dự án của doanh nghiệp sau khi học (bao gồm cả pitching) (Tùy chọn thời gian)
Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh
Một trong 12 chuyên gia đổi mới sáng tạo trong chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan. 
Yêu cầu: 
Học viên phải thực hiện đầy đủ các công việc và bài tập được giao
Học phí: 16.500.000 VND
Ưu đãi cho nhóm học 3 thành viên: 15.000.000/người
Đăng ký tại: https://goo.gl/forms/Hm8VVLv82DI1DxZE2
#Khởinghiệptinhgọn
#Làmviệcvớinhàđầutư
#Leanstartup
#Môhìnhkinhdoanh

Giới thiệu: KisStartup Innovation Consulting.Coaching.Mentoring đặt cho mình sứ mệnh nâng cao năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ từ đào tạo thực tế tăng cường, huấn luyện trực tiếp 1-1 và huấn luyện đồng đẳng (peer-to-peer coaching), cố vấn, KisStartup muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trong chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan, KisStartup mong muốn mang những giá trị bền vững cho sự phát triển chung của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. 
Thông tin chi tiết: http://www.kisstartup.com/
#Khởinghiêptinhgon
#Đàotạotăngcường
#Thựchànhtrựctiếp

View Event →
Ra mắt sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ
Sep
28
7:00 PM19:00

Ra mắt sách Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo - Tư duy và Công cụ

Các bạn thân mến, như đã hứa, sau buổi ra mắt thành công cuốn sách Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo - Tư duy và Công cụ của NXB Phụ Nữ của tác giả Nguyễn Đặng Tuấn Minh tại Hoàng Thành- Hà Nội (22.9.2017), chúng tôi tiếp tục hội thảo về Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh. 
Buổi ra mắt sách sẽ diễn ra cùng với tọa đàm với các chuyên gia Nguyễn Tiến Trung- Cố vấn cao cấp Iangel- Tổng giám đốc Kankyo Việt Nam và chuyên gia Phan Đình Tuấn Anh- Sáng lập Angel4US
Tác giả: Nguyễn Đặng Tuấn Minh - Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup; Đồng sáng lập dự án Miền đất đổi mới sáng tạo Du lịch

Là cuốn sách giới thiệu tư duy và công cụ của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo tinh thần khởi nghiệp tinh gọn và tư duy thiết kế. Cuốn sách không chỉcung cấp cho người đọc những phương pháp kiểm chứng ý tưởng, phát triển mô hình kinh doanh, mà còn đưa người đọc đến gần hơn với những ý nghĩa bền vững của quá trình khởi sự kinh doanh một cách sáng tạo.
HÌnh thức tổ chức: Buổi tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia đổi mới sáng tạo và tác giả, những người đã từng hỗ trợ doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp và sinh viên ở các tình thành trong cả nước. 

Về tác giả: Đồng sáng lập & Quản lý KisStartup. Một trong 12 chuyên gia Đổi mới sáng tạo đầu tiên do Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Ngoại giao Phần Lan công nhận năm 2015. Từng là tác giả của một trong 10 cuốn sách bán chạy nhất trên Vinabooks năm 2015 về Thương mại điện tử.
 

View Event →
Sử dụng Mô hình kinh doanh Canvas trong nghiên cứu tình huống
Sep
22
4:00 PM16:00

Sử dụng Mô hình kinh doanh Canvas trong nghiên cứu tình huống

Nằm trong khuôn khổ hợp tác của nhóm nghiên cứu tại KisStartup với dự án Silicon Valley Asia, chúng tôi phát triển các nghiên cứu tình huống trong lĩnh vực khởi nghiệp. Một công cụ vô cùng hữu ích chính là Mô hình kinh doanh canvas.

Chia sẻ kinh nghiệm viết tình huống kinh doanh và sử dụng mô hình kinh doanh canvas sẽ hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên và các nhà báo.

Chương trình tham gia hoàn toàn miễn phí cho các đối tượng quan tâm

Giới hạn số lượng tham dự: 15 người (để đảm bảo chất lượng chương trình)

Chia sẻ: Nguyễn Đặng Tuấn Minh - KisStartup &TS. Phạm Thị Liên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời gian: 4h chiều thứ 6 ngày 22.9.2017

Địa điểm: P209, Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương (gần ngã tư Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

Tham gia bằng cách comment trực tiếp trên trang của sự kiện hoặc inbox cho KisStartup trên facebook: https://www.facebook.com/kisstartup

Hoặc email cho chúng tôi tại: hello@kisstartup.com  

View Event →
Xây dựng quy trình bán hàng trong khởi nghiệp và kinh doanh
Sep
21
4:30 PM16:30

Xây dựng quy trình bán hàng trong khởi nghiệp và kinh doanh

Bán hàng là công việc quan trọng nhất của mọi chủ doanh nghiệp và mọi thành viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn khởi nghiệp. 

Xây dựng quy trình bán hàng như thế nào để phối hợp nhịp nhàng với những bộ phận khác trong công ty và giă tăng hiệu quả? Làm sao để nhận ra những điểm còn thiếu sót trong quy trình bán hàng của mình theo tinh thần của khởi nghiệp tinh gọn? 

Chương trình đào tạo và góp ý trực tiếp sau học tập cho học viên là các chủ doanh nghiệp, các trưởng nhóm kinh doanh sẽ giúp bạn hoàn thiện quy trình bán hàng trong doanh nghiệp một cách hiệu quả theo câu chuyện của chính doanh nghiệp bạn. 

Phí tham dự: 200.000/người

Giảng viên: Nguyễn Đặng Tuấn Minh
Một trong 12 chuyên gia đổi mới sáng tạo trong chương trình Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan. 

Giới thiệu: KisStartup Innovation Consulting.Coaching.Mentoring đặt cho mình sứ mệnh nâng cao năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ từ đào tạo thực tế tăng cường, huấn luyện trực tiếp 1-1 và huấn luyện đồng đẳng (peer-to-peer coaching), cố vấn, KisStartup muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trong chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan, KisStartup mong muốn mang những giá trị bền vững cho sự phát triển chung của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. 
Thông tin chi tiết: http://www.kisstartup.com/

 

View Event →
Huấn luyện - Peer-to-Peer Coaching hàng tuần tại KisStartup. Thứ 3:10.30am; Thứ 6: 3.30pm
Aug
29
to Sep 1

Huấn luyện - Peer-to-Peer Coaching hàng tuần tại KisStartup. Thứ 3:10.30am; Thứ 6: 3.30pm

Nơi thúc đẩy dự án, kết nối và có những người đồng hành cùng startup của bạn. 
Hàng tuần bạn sẽ:
+ Chia sẻ mục tiêu, khó khăn tuần tới
+ Học thêm 1 chủ đề quan trọng cho khởi nghiệp như online marketing, Quản lý khách hàng, bán hàng, nhân sự v.v.
+ Giới thiệu những công cụ của khởi nghiệp tinh gọn có liên quan
+ Học hỏi từ khó khăn và cách giải quyết của những người giống bạn

Thời gian: Bạn có thể lựa chọn tham gia hàng tuần
+ Thứ 3: 10.30 -11.30 sáng
hoặc
+ Thứ 6: 3.30-4.30 chiều

Trải nghiệm thử: https://www.facebook.com/groups/p2pcoaching
Tham gia buổi đầu tiên: MIỄN PHÍ
Phí tham dự các buổi sau: 200.000/người/buổi
Ưu đãi cho các bạn tham gia 3 tháng liên tục (12 buổi): 2.000.000/người

Đăng ký tham dự: https://goo.gl/forms/FZ4yDJWtSI3BhdNy1
---
Là đơn vị đầu tiên triển khai hoạt động P2P Coaching tại Việt Nam, sau 3 tháng vận hành, hoạt động Huấn luyện đồng cấp hàng tuần sáng thứ 3 hàng tuần tại KisStartup đã nhận được sự ủng hộ và tham gia đều đặn của các startup. 

Giá trị các bạn nhận được từ hoạt động P2P Coaching:
- Người đồng hành hỗ trợ thực hiện cam kết hàng tuần: Từ khi liên tục tham gia hoạt động P2P Coaching từ những ngày đầu, giá trị nhất với mình là sự tập trung, nó giúp mình phát hiện ra những hướng đi mới từ những thứ đã cũ mà mình chưa bao giờ nghĩ tới – Phan Xuân Biên
- Mạng lưới và chia sẻ với nhau: nhiều cơ hội hợp tác và chia sẻ đã xuất hiện
- Áp lực tích cực và sự tập trung cho mình và cho nhân viên: 
Từ tháng 8, 2017, KisStartup quyết định mở rộng phạm vi cho các trưởng dự án, các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý mong muốn xây dựng sự kỷ luật, cam kết và hiệu quả công việc cho chính mình và cho doanh nghiệp của mình. Các thành viên cam kết đóng phí và tham dự nghiêm túc sẽ cùng nhau theo dõi tiến triển của dự án và cá nhân của mình.https://www.facebook.com/groups/p2pcoaching/

ĐĂNG KÝ THAM GIA: BẤM GOING TRÊN EVENT VÀ XUẤT HIỆN TẠI SỰ KIỆN

Hãy lắng nghe ý kiến của những người đã tham gia hoạt động

Nguyễn Phương Lan – CEO Xuân Phong Transport: Hi all, P2P Coaching cực kỳ hiệu quả với người có nhiều ý tưởng, nhiều công việc mà lại ít thời gian như mình. Việc sắp xếp công việc sao cho phù hợp với quỹ thời gian là việc rất khó, nhất là khi có nhiều việc phát sinh buộc phải xử lý gấp thì thời gian biểu đặt ra trước sẽ rơi vào tình trạng không thực hiện được, từ đó dễ nản lòng, căng thẳng rồi dẫn đến tình trạng bị áp lực cao và không biết gỡ rối từ đâu. Đến với P2P Coaching, bạn buộc phải biết mình muốn gì, buộc phải đối mặt với vấn đề đang vướng mắc và được hướng dẫn sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để gỡ rối từng phần nên chỉ qua 1 tuần, nếu bạn nghiêm túc thực hiện những gì mình đặt ra, bạn sẽ cảm thấy hai vai mình được gỡ đi cả tá gánh nặng. Vì vậy, P2P nên được nhân rộng ra đối với tất cả mọi người vì ai cũng có những lúc cần được hỗ trợ để từng bước gỡ rối những khó khăn trong cuộc sống, tạo động lực để thực hiện mọi dự án hay đơn giản chỉ là để có cuộc sống vui vẻ và sức khỏe tốt hơn. Thanks P2P Coaching.

Khánh Thị Phương: Với cách thức là người tham gia tự đặt mục tiêu cho tuần tới rồi báo kết quả và đặt tiếp mục tiêu cho tuần tiếp theo. Trên nền kế hoạch và thực hiện 1 tuần đó huấn luận viên và các bạn cùng tham gia sẽ lục tìm những điểm chưa ổn để bổ sung kiến thức, từ phân tích hoạt động của 1 tuần mà giúp bạn định hướng, hoàn thiện dự án của bạn. P2P sẽ thúc bạn hành động. Khi đến với P2P là mình đang bế tắc, không biết làm gì, không muốn làm gì, P2P đã giúp mình có những hành động dù nhỏ nhưng cụ thể, làm được những điều mình chưa nghĩ ra, hay không dám làm. Quan trọng hơn, mình nghĩ nếu bạn có một mục tiêu, kế hoạch dài hạn thì P2P sẽ phát huy hiệu quả cao hơn. P2P sẽ kết nối bạn với những người bạn rất hay. Họ chia sẻ, quan tâm, gợi ý cho bạn, mong bạn thành công. Và huấn luận viên cũng nắm tình hình để giúp đỡ bạn. Đá hết 1 kỳ p2p mà thực ra mình chỉ tham gia được khoảng 4 buổi nhưng đã thay đổi mình khá nhiều. Sắp tới khi mục tiêu dài hạn đã rõ, mình mong chờ P2P sẽ giúp mình làm việc cần cù, cũng như đúng hướng, nếu thấy chệch choạc là báo động liền. Chúc các bạn sẽ tham gia P2P sẽ có những bước tiến, tiến bộ nhiều ý nghĩa.
#p2pcoaching
#Kisstartup
#Huấnluyện
#Khởinghiệptinhgọn

View Event →
ILT Mentors meetup- Hanoi for ILT Asean Awards
Aug
19
9:30 AM09:30

ILT Mentors meetup- Hanoi for ILT Asean Awards

Tourism Mentors Meet-up- Hà Nội

Sau những thất bại và những thành công, các doanh nhân thường mong muốn đóng góp trở lại xã hội theo nhiều hình thức: Đầu tư, tư vấn, cố vấn và chia sẻ. 

Cố vấn khởi nghiệp là một hình thức được nhiều doanh nhân lựa chọn để giúp các thế hệ doanh kế tiếp có những người đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và chia sẻ những thất bại có thể xảy ra cũng như giới thiệu nhưng network tốt cho các bạn trẻ. Làm việc với các bạn trẻ cũng là quá trình trưởng thành cùng nhau. 6% cố vấn khởi nghiệp trở thành nhà đầu tư thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các khởi nghiệp. 

Trong lĩnh vực du lịch, chúng tôi cũng mong muốn phát triển một cộng đồng doanh nhân sẵn sàng chia sẻ như vậy và tìm kiếm những con người mong muốn đóng góp cho cộng đồng theo cách trở thành cố vấn khởi nghiệp. Xin mời các CEO, các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo, nhà quản lý các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, khách sạn nhà hàng quan tâm đến việc trở thành cố vấn khởi nghiệp tham dự buổi tọa đàm Tourism Mentors Meet-up. 

Sự kiện tổ chức ngày 16.7 tại Tp. HCM với sự tham gia của 24 nhà cố vấn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch đặt nền móng cho việc ra đời cộng đồng cố vấn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch đóng góp vào sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. 

Sự kiện tại Hà Nội và tiếp theo là ILT - ASEAN Mentors Meet up cũng sẽ hứa hẹn nhiều cảm hứng mới và cam kết mới

Đơn vị tổ chức: KisStartup Community & Vietnam Hospitality Network - VHN
Thời gian: Sáng 9.30 - Thứ 7 ngày 19.8.2017
Địa điểm (dự kiến) : Toong Co-working Space. 25T2 Hoàng Đạo Thúy

Đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyMzrohd3ESmkMunknbdMb8EcKiSxswWjQVQd1l49E6-ptYA/viewform?usp=send_form


#InnovationLandofTourism
#KisStartup
#VietnamHospitalityNetwork
#MentorsMeetup

View Event →
Thiết lập Quy trình quản lý nội bộ khi Khởi sự kinh doanh
Aug
8
4:30 PM16:30

Thiết lập Quy trình quản lý nội bộ khi Khởi sự kinh doanh

“Muốn phá vỡ một tổ chức, chỉ cần làm rối loạn cơ chế vận hành và các mối quan hệ”

Ở giai đoạn trứng nước và còn đang chưa rõ ràng về mô hình kinh doanh, phân khúc thị trường v..v, startup có thể vướng mắc ở rất nhiều vấn đề về cơ chế vận hành và quản lý nội bộ. Việc xây dựng cơ chế vận hành bao gồm từ chế độ trách nhiệm, phối hợp, cách thức ra quyết định, các nguyên tắc sử dụng nguồn lực đến các mối quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ở mức độ đơn giản có cần thiết không? Và nếu cần thì nên bắt đầu như thế nào? 

Nếu không xây dựng một cơ cấu tinh gọn ngay từ đầu, bạn có thể gặp phải những khó khăn như nguyên tắc làm việc và ứng xử không được thiết lập. Các quy định về sử dụng tài chính, tài sản và thông tin không được tường minh và có tính hiệu lực. Các chuẩn mực quan hệ với đối tác, khách hàng không được xác lập v..v. Những điều này đều có thể gây thất thoát, rối loạn, xung đột, thậm chí phá vỡ một startup ở giai đoạn đầu. 

Một câu hỏi khác thường gặp là số hóa quy trình quản lý nội bộ như thế nào? Làm thế nào để tận dụng công nghệ để chuẩn hóa quy trình nội bộ, tiết kiệm chi phí, nhân sự và đảm bảo sự chính xác ngay từ đầu?

Chia sẻ của 2 diễn giả: Chị Thái Huyền Nga về xây dựng quy trình nội bộ trong doanh nghiệp & Anh Đinh Xuân Hương về Số hóa quy trình quản lý trong doanh nghiệp sẽ giúp bạn phần nào sáng tỏ và xây dựng chiến lược của riêng mình.
Giới thiệu diễn giả:
Chị Thái Huyền Nga: Chuyên gia tài chính của Spark với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các dự án, doanh nghiệp hoàn thiện quy trình quản lý
Anh Đinh Xuân Hương: Sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Vinno – Một đơn vị đi đầu với hơn 10 năm kinh nghiệm trong phát triển hệ thống quản lý nội bộ doanh nghiệp. 
Thời gian: 4.30-6.30pm ngày 8.8.2017
Địa điểm: P209, Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Hà Nội
Phí tham dự: 100.000/người
Miễn phí cho các mentor, mentee của SME Mentoring Hà Nội

Đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9gBB6oTnL9g-Yc4iC2xOiF7P1oCPT5_IGNp3vls29YWRnBQ/viewfor
#Kisstartup
#Quytrìnhnộibộ
#Khởinghiệp

View Event →
Huấn luyện đồng cấp- peer to peer coaching 10.30 thứ 3 hàng tuần
Aug
8
10:30 AM10:30

Huấn luyện đồng cấp- peer to peer coaching 10.30 thứ 3 hàng tuần

Là đơn vị đầu tiên triển khai hoạt động P2P Coaching tại Việt Nam, sau 3 tháng vận hành, hoạt động Huấn luyện đồng cấp hàng tuần sáng thứ 3 hàng tuần tại KisStartup đã nhận được sự ủng hộ và tham gia đều đặn của các startup. 

Giá trị các bạn nhận được từ hoạt động P2P Coaching:
- Người đồng hành hỗ trợ thực hiện cam kết hàng tuần: Từ khi liên tục tham gia hoạt động P2P Coaching từ những ngày đầu, giá trị nhất với mình là sự tập trung, nó giúp mình phát hiện ra những hướng đi mới từ những thứ đã cũ mà mình chưa bao giờ nghĩ tới – Phan Xuân Biên
- Mạng lưới và chia sẻ với nhau: nhiều cơ hội hợp tác và chia sẻ đã xuất hiện
- Áp lực tích cực và sự tập trung cho mình và cho nhân viên: 
Từ tháng 8, 2017, KisStartup quyết định mở rộng phạm vi cho các trưởng dự án, các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý mong muốn xây dựng sự kỷ luật, cam kết và hiệu quả công việc cho chính mình và cho doanh nghiệp của mình. Các thành viên cam kết đóng phí và tham dự nghiêm túc sẽ cùng nhau theo dõi tiến triển của dự án và cá nhân của mình.https://www.facebook.com/groups/p2pcoaching/

ĐĂNG KÝ THAM GIA: BẤM GOING TRÊN EVENT VÀ XUẤT HIỆN TẠI SỰ KIỆN

Hãy lắng nghe ý kiến của những người đã tham gia hoạt động

Nguyễn Phương Lan – CEO Xuân Phong Transport: Hi all, P2P Coaching cực kỳ hiệu quả với người có nhiều ý tưởng, nhiều công việc mà lại ít thời gian như mình. Việc sắp xếp công việc sao cho phù hợp với quỹ thời gian là việc rất khó, nhất là khi có nhiều việc phát sinh buộc phải xử lý gấp thì thời gian biểu đặt ra trước sẽ rơi vào tình trạng không thực hiện được, từ đó dễ nản lòng, căng thẳng rồi dẫn đến tình trạng bị áp lực cao và không biết gỡ rối từ đâu. Đến với P2P Coaching, bạn buộc phải biết mình muốn gì, buộc phải đối mặt với vấn đề đang vướng mắc và được hướng dẫn sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để gỡ rối từng phần nên chỉ qua 1 tuần, nếu bạn nghiêm túc thực hiện những gì mình đặt ra, bạn sẽ cảm thấy hai vai mình được gỡ đi cả tá gánh nặng. Vì vậy, P2P nên được nhân rộng ra đối với tất cả mọi người vì ai cũng có những lúc cần được hỗ trợ để từng bước gỡ rối những khó khăn trong cuộc sống, tạo động lực để thực hiện mọi dự án hay đơn giản chỉ là để có cuộc sống vui vẻ và sức khỏe tốt hơn. Thanks P2P Coaching.

Khánh Thị Phương: Với cách thức là người tham gia tự đặt mục tiêu cho tuần tới rồi báo kết quả và đặt tiếp mục tiêu cho tuần tiếp theo. Trên nền kế hoạch và thực hiện 1 tuần đó huấn luận viên và các bạn cùng tham gia sẽ lục tìm những điểm chưa ổn để bổ sung kiến thức, từ phân tích hoạt động của 1 tuần mà giúp bạn định hướng, hoàn thiện dự án của bạn. P2P sẽ thúc bạn hành động. Khi đến với P2P là mình đang bế tắc, không biết làm gì, không muốn làm gì, P2P đã giúp mình có những hành động dù nhỏ nhưng cụ thể, làm được những điều mình chưa nghĩ ra, hay không dám làm. Quan trọng hơn, mình nghĩ nếu bạn có một mục tiêu, kế hoạch dài hạn thì P2P sẽ phát huy hiệu quả cao hơn. P2P sẽ kết nối bạn với những người bạn rất hay. Họ chia sẻ, quan tâm, gợi ý cho bạn, mong bạn thành công. Và huấn luận viên cũng nắm tình hình để giúp đỡ bạn. Đá hết 1 kỳ p2p mà thực ra mình chỉ tham gia được khoảng 4 buổi nhưng đã thay đổi mình khá nhiều. Sắp tới khi mục tiêu dài hạn đã rõ, mình mong chờ P2P sẽ giúp mình làm việc cần cù, cũng như đúng hướng, nếu thấy chệch choạc là báo động liền. Chúc các bạn sẽ tham gia P2P sẽ có những bước tiến, tiến bộ nhiều ý nghĩa.

View Event →